கானாவூர் அரும்செயல், இறையன்பின் வெளிப்பாடு

ஞாயிற்றுக்கிழமையின் திருப்பலி நற்செய்தி வாசகம் எடுத்துரைக்கும் கானாவூர் திருமணத்தில் இயேசு நிகழ்த்தியது, புதுமை…

நான்கு தமிழ் மறைமாவட்டங்களிலிருந்தும் தெரிவுசெய்யப்படும் இளையோருக்கு ஒன்றிணைந்த…

இலங்கையின் நான்கு தமிழ் மறைமாவட்டங்களிலிருந்தும் தெரிவுசெய்யப்படும் இளையோருக்கு ஒன்றிணைந்த மறை ஆசிரியர் உருவாக்கப்…

யாழ் புனித மரியன்னை பேராலயத்தில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் 15 அன்பியங்களும் இணைந்து 15…

யாழ் புனித மரியன்னை பேராலயத்தில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் 15 அன்பியங்களும் இணைந்து 15 பானைகளில் பொங்கல் பொங்கி…

கிறித்தவக் காப்பியங்களின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

தமிழ்க் கிறித்தவ இலக்கியம் மேலைநாட்டுத் திருத்தொண்டர்களால் தோற்றுவிக்கப்பட்டு, நம்மவர்களால் வளர்ந்துகொண்டே…

மாற்றத்திற்கான அளவுகோல் இலாப நோக்குடையதல்ல

எதிர்காலத்திற்கான ஒரு நிலையான, வளர்ச்சியை உள்ளடக்கிய, மற்றும் மீளுருவாக்கம் செய்யும் பொருளாதாரத்தை உருவாக்குதல்”…

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

மகிமை நிறை மறையுண்மைகள். 1. இயேசு உயிர்த்தெழுந்ததைத் தியானித்து, இன்றைய ஞாயிறு திருப்பலி முதல்…