ஆலய வழிபாடு – மக்கள் அவை, செனட் அவை தலைவர்களுக்கு அழைப்பு

புதனன்று, அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டு அரசுத்தலைவராகப் பொறுப்பேற்கும் திருவாளர் ஜோ பைடன் அவர்கள், தன் பதவியேற்பு…

புனித யோசேப்பு ஆண்டில் சிறப்பான நிறைபேறு பலன்கள்

தற்போது திருஅவையில் சிறப்பிக்கப்பட்டுவரும் புனித யோசேப்பு ஆண்டை முன்னிட்டு, இவ்வாண்டு வழங்கப்படும் சிறப்பு நிறைபேறு…

அன்பும் பணியும் ஒன்றிணைந்துச் சென்றால்தான் வெற்றி

கோவிட்-19 கொள்ளைநோய்க் காலத்தில், வெனிசுவேலா நாட்டின் ஆயர்கள், அருள்பணியாளர்கள், மற்றும், துறவிகளின் பணி அனுபவங்கள்…