இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

மகிமை நிறை மறையுண்மைகள். 1. இயேசு உயிர்த்தெழுந்ததைத் தியானித்து, இன்று தூய வியாகுல அன்னையின் விழாவினைக்…

பிராத்திஸ்லாவா பெத்லகேம் மையத்தில் திருத்தந்தை

திங்கள் மாலை 3. 45 மணிக்கு, திருப்பீடத் தூதரகத்திலிருந்து 8 கிலோ மீட்டர் தூரத்திலுள்ள பெத்லகேம் என்ற மையத்திற்குச்…

அரசு அதிகாரிகள், சமுதாயத் தலைவர்கள், அரசுத் தூதர்களுக்கு உரை

தொன்மையான வரலாற்றைக் கொண்டுள்ள ஓர் இளம் நாட்டிற்கு திருப்பயணியாக வருவதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். இது எப்போதும்,…

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

மகிழ்ச்சி நிறை மறையுண்மைகள். 1. தேவமாதாவுக்கு கபிரியல் அதிதூதர் காட்சி அளித்து மங்கள வார்த்தை சொன்னதைத்…

அமைதி, உடன்பிறந்த உணர்வுக்காக திருத்தந்தையர் செபம்

அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டின் நியுயார்க் நகரில், 2001ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 11ம் தேதி நடத்தப்பட்ட பயங்கரவாத தாக்குதல்களின்…

கிறிஸ்தவ சபைகள், மற்றும் யூத பிரதிநிதிகளுக்கு திருத்தந்தை உரை

பூடபெஸ்ட் நகரில், கிறிஸ்தவ மத பிரதிநிதிகள் மற்றும், யூத பிரதிநிதிகளுக்கு திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் வழங்கிய…