கடவுளின் கரங்களில் நாம் அவரது கருவிகளாக இருக்கின்றோம்!

கடவுளின் ஞானக் கரங்களில் நாம் அவரது கருவிகளாக இருக்கின்றோம்! என்பதையும், நாம் கடவுளுக்குச் சொல்லும் 'ஆம்' என்றதொரு

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

துயர்நிறை மறையுண்மைகள். 1. கெத்சமணித் தோட்டத்தில் இயேசு இரத்த வியர்வை வியர்த்ததைத் தியானித்து, இயேசுவின்

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

ஒளி நிறை மறையுண்மைகள். 1. இயேசு யோர்தான் ஆற்றங்கரையில் திருமுழுக்குப் பெற்றதைத் தியானித்து, இன்றையத்

ஸ்லோவாக்கிய அரசுத்தலைவர் திருத்தந்தையுடன் சந்திப்பு

ஸ்லோவாக்கியா நாட்டின் அரசுத்தலைவர் Zuzana Čaputová அவர்கள், ஜூன் மாதம் முதல் தேதி திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களை