உலக அமைதிக்காக உடன்பிறந்த உறவில் ஒன்றித்து இறைவேண்டல் செய்வோம்!

பல ஆண்களும் பெண்களும் எதிர்காலத்தைப் பற்றிய அச்சத்தின் கைதிகளாக இருக்கும் இவ்வேளையில், திருஅவை எப்போதும், எல்லா

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

மகிமை நிறை மறையுண்மைகள். 1. இயேசு உயிர்த்தெழுந்ததைத் தியானித்து, இந்திய நாட்டின் திருத்தூதர் என

கடினமான சூழலை எதிர்கொள்வதில்தான் கிறிஸ்தவர்களின் மகிழ்ச்சி உள்ளது!

கடவுளின் அன்பான பார்வையின் ஒளியில், அவரிடமிருந்து வரும் மனவுறுத்தியுடனும் வலிமையுடனும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையையும்

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

மகிமை நிறை மறையுண்மைகள். 1. இயேசு உயிர்த்தெழுந்ததைத் தியானித்து, இன்றையத் திருப்பலி நற்செய்தி வாசகத்தில்,

இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்தில் கப்பர்நகூம் கிராமத்தில் இருந்த ஒரு வீட்டை தொல்பொருள்…

இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்தில் கப்பர்நகூம் கிராமத்தில் இருந்த ஒரு வீட்டை தொல்பொருள் ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்தனர் ,