இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

மகிமை நிறை மறையுண்மைகள். 1. இயேசு உயிர்த்தெழுந்ததைத் தியானித்து, இன்றைய ஞாயிறு திருப்பலி முதல் வாசகம்

தன் பிறரன்புச் செயல்கள் வழியாக பயிற்சியளித்த இயேசு

உரோம் நகருக்கு அருகேயுள்ள Sacrofano என்னுமிடத்தில் Fraterna Domus மையத்தில் ‘இன்முக வரவேற்பிற்கான இருப்பிடம்’ என்ற

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

துயர்நிறை மறையுண்மைகள். 1. கெத்சமணித் தோட்டத்தில் இயேசு இரத்த வியர்வை வியர்த்ததைத் தியானித்து, தொடக்க

நோயறிதல் பரிசோதனைகாக மருத்துவமனை சென்ற திருத்தந்தை!

கடந்த நாட்களில் லேசான காய்ச்சல் அறிகுறிகளால் பாதிக்கப்பட்ட வேளை, பிப்ரவரி 28, இப்புதனன்று, தனது புதன்

இறை மக்கள் குடும்பமாக தங்கள் இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

ஒளி நிறை மறையுண்மைகள். 1. இயேசு யோர்தான் ஆற்றங்கரையில் திருமுழுக்குப் பெற்றதைத் தியானித்து, இன்றையத்

சமூகமாற்றம் மற்றும் புதுப்பித்தலுக்கு வழிவகுக்கும் கல்வி

கல்வி என்பது முதலில், நம் முன்னால் இருப்பவர்களுக்கு நம்பிக்கையை வழங்குவது, அவர்களது வாழ்வில் விடியலை உருவாக்குவது,