திருத்தந்தையின் 44 ஆவது மர்சேய்ல் திருத்தூதுப் பயணம்

இத்தாலிய அரசுத்தலைவருக்கான தந்திச்செய்தி மர்சேயிலில் நடைபெறும் மத்திய தரைக்கடல் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக தான்

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

துயர்நிறை மறையுண்மைகள். 1. கெத்சமணித் தோட்டத்தில் இயேசு இரத்த வியர்வை வியர்த்ததைத் தியானித்து, இன்றையத்

பல்வேறு கூறுகளாக இன்றைய உலகில் மூன்றாம் உலகப்போர்

அணுஆயுதங்கள் முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்பட வேண்டும் எனவும், ஏனைய ஆயுதங்கள் கூட தற்காப்புக்காக அன்றி வேறு எச்சூழலிலும்

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

ஒளி நிறை மறையுண்மைகள். 1. இயேசு யோர்தான் ஆற்றங்கரையில் திருமுழுக்குப் பெற்றதைத் தியானித்து, இன்றையத்

செபம் தவம் கொண்டு இறையழைத்தலுக்காக செபியுங்கள்

அர்ப்பணித்தல், அருங்கொடை அடையாளம், சகோதர ஒன்றிப்பு மற்றும் மறைப்பணி, துறவற வாழ்வின் அடிப்படை அம்சங்கள் என்றும்,

குழந்தைகள் மற்றும் காலநிலை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்

கிளிண்டன் குளோபல் முன்முயற்சியின் நேரடி வீடியோ அழைப்பில் கலந்துகொண்ட திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், நல்லெண்ணம்