சவாலான நேரத்தில் உங்களின் பணிகளை ஏற்கிறீர்கள்!

நீங்கள் அர்ப்பணித்துள்ள உன்னதமான மற்றும் பொறுமையான தூதரகப் பணி மோதல்களைத் தடுக்கவும் தீர்க்கவும் முயல்வது

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

ஒளி நிறை மறையுண்மைகள். 1. இயேசு யோர்தான் ஆற்றங்கரையில் திருமுழுக்குப் பெற்றதைத் தியானித்து, இன்றையத்

அன்னை மரியாவின் திருவுருவத்திற்கு தங்க ரோஜா காணிக்கை

உரோம் நகரின் புனித மேரி மேஜர் பசிலிக்கா பெருங்கோவிலில் வணங்கப்பட்டுவரும் Salus Populi Romani என்ற அன்னை மரியா

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

துயர்நிறை மறையுண்மைகள். 1. கெத்சமணித் தோட்டத்தில் இயேசு இரத்த வியர்வை வியர்த்ததைத் தியானித்து, அதித கன

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

03.12.2023 மகிழ்ச்சி நிறை மறையுண்மைகள். 1. தேவமாதாவுக்கு கபிரியல் அதிதூதர் காட்சி அளித்து மங்கள வார்த்தை

இறை யேசுவின் பிரதிபலிப்பாக, உண்மை துறவிகளாக வாழ அழைப்பு

பிரான்சின் குருத்தவப் பயிற்சி மாணவர்களின் கருத்தரங்கில் பங்குபெறுபவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்