ஊடகங்களில் பணியாற்றுவோருக்காக செபிப்போம்- திருத்தந்தை

திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், ஏப்ரல் 1, இப்புதனன்று காலை, சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் நிறைவேற்றிய திருப்பலியில், ஊடகங்களில் பணியாற்றுவோருக்காக செபிப்போம் என்ற கருத்தை குறிப்பிட்டார்.

தொற்றுக்கிருமியின் தாக்கத்தால் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் மக்களை, ஊடகங்களின் வழியே ஒருங்கிணைக்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளோருக்காக, குறிப்பாக, வீடுகளில் அடைபட்டிருக்கும் குழந்தைகளுக்கு கல்வி புகட்ட முயல்வோருக்காக செபிப்போம் என்ற கருத்தை, இன்றைய திருப்பலியின் துவக்கத்தில் திருத்தந்தை கூறினார்.

Comments are closed.