ஐ.எஸ். இஸ்லாமிய அமைப்பு கிறிஸ்தவர்களை குறிவைக்கிறது

சிரியாவின் வடகிழக்குப் பகுதியில் நவம்பர் 11, இத்திங்களன்று  நடத்தப்பட்ட இரட்டைத் தாக்குதல்களுக்கு, முன்னாள்…

உணவை வீணடிக்கும் கலாச்சாரத்தை முடிவு

உணவை வீணாக்கும் கலாச்சாரத்திற்கு ஒரு முடிவு கட்டவேண்டும் என்ற கருத்தை மையமாக வைத்து இத்திங்களன்று தன் டுவிட்டர்…

மறு உலக வாழ்வு பற்றி திருத்தந்தையின் மூவேளை செப உரை

நாம் இவ்வுலகில் வாழும் வாழ்வைவிட, மேலான ஒன்று, நமக்காகக் காத்திருக்கிறது என்றும், மரணமற்ற அவ்வாழ்வில், நாம்…