மே 23 : நற்செய்தி வாசகம்

இரு கையுடையவராய் நரகத்துக்குத் தள்ளப்படுவதைவிட, கை ஊனமுற்றவராய் நிலைவாழ்வில் புகுவது நல்லது

✠ மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 41-50

அக்காலத்தில்

இயேசு தம் சீடருக்குக் கூறியது: “நீங்கள் கிறிஸ்துவைச் சார்ந்தவர்கள் என்பதால் உங்களுக்கு ஒரு கிண்ணம் தண்ணீர் கொடுப்பவர் கைம்மாறு பெறாமல் போகார் என உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்.

என்மீது நம்பிக்கை கொண்டுள்ள இச்சிறியோருள் எவரையாவது பாவத்தில் விழச் செய்வோருடைய கழுத்தில் ஓர் எந்திரக் கல்லைக் கட்டி, கடலில் தள்ளிவிடுவதே அவர்களுக்கு நல்லது. உங்கள் கை உங்களைப் பாவத்தில் விழச் செய்தால் அதை வெட்டிவிடுங்கள். நீங்கள் இரு கையுடையவராய் அணையாத நெருப்புள்ள நரகத்துக்குள் தள்ளப்படுவதை விட, கை ஊனமுற்றவராய் நிலைவாழ்வில் புகுவது உங்களுக்கு நல்லது. உங்கள் கால் உங்களைப் பாவத்தில் விழச் செய்தால் அதை வெட்டிவிடுங்கள். நீங்கள் இரு காலுடையவராய் நரகத்தில் தள்ளப்படுவதைவிட கால் ஊனமுற்றவராய் வாழ்வில் புகுவது உங்களுக்கு நல்லது. உங்கள் கண் உங்களைப் பாவத்தில் விழச் செய்தால், அதைப் பிடுங்கி எறிந்துவிடுங்கள். நீங்கள் இரு கண்ணுடையவராய் நரகத்தில் தள்ளப்படுவதைவிட ஒற்றைக் கண்ணராய் இறையாட்சிக்கு உட்படுவது உங்களுக்கு நல்லது. நரகத்திலோ அவர்களைத் தின்னும் புழு சாகாது; நெருப்பும் அவியாது. ஏனெனில் பலிப் பொருள் உப்பால் தூய்மையாக்கப்படுவது போல் ஒவ்வொருவரும் நெருப்பால் தூய்மையாக்கப்படுவர். உப்பு நல்லது. ஆனால் அது உவர்ப்பற்றுப் போனால் எதைக் கொண்டு அதை உவர்ப்புள்ளதாக்குவீர்கள்? நீங்கள் உப்பின் தன்மை கொண்டிருங்கள். ஒருவரோடு ஒருவர் அமைதியுடன் வாழுங்கள்.”

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு.

———————————————————–

“யாருடைய செல்வம் மக்கிப் போகும்?”

பொதுக்காலத்தின் ஏழாம் வாரம் வியாழக்கிழமை

I யாக்கோபு 5: 1-6

II மாற்கு 9: 41-50

“யாருடைய செல்வம் மக்கிப் போகும்?”

ஷாலுமன் மன்னரின் கல்லறை:

கி.பி 1000 ஆம் ஆண்டு, பிரான்ஸ் நாட்டை ஆண்ட ஷாலுமன் (Charliemagne) மன்னரின் கல்லறை திறக்கப்பட்டது. ஷாலுமன் மன்னர் 814 ஆம் ஆண்டு இறந்தார். அதன்பிறகு 186 ஆண்டுகள் கழித்து, அதாவது 1000 ஆம் ஆண்டு அவரது கல்லறை திறக்கப்பட்டது.

அவரது கல்லறையைத் திறந்து பார்த்தவர்கள் வியப்பில் மூழ்கினார்கள். காரணம், அவரது கல்லறையில் தங்கம், வைரம் என விலையுர்ந்த பொருள் நிறைந்து இருந்தன. அதைவிடவும் அவர் தலையில் கிரீடம் சூடி, சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருந்தார் (எலும்புக் கூடாகத்தான்). அவருடைய கைவிரல் ஒன்று, மடியில் விரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த திருவிவிலியத்தில், மாற்கு நற்செய்தி 8:36 இல் இடம்பெறும், “ஒருவர் உலகம் முழுவதையும் தமதாக்கிக் கொண்டாலும், தம் வாழ்வையே இழப்பாரெனில் அவருக்குக் கிடைக்கும் பயன் என்ன?” என்ற இறைவார்த்தையில் வைக்கப்பட்டிருந்தது.

அதைப் பார்த்து விட்டு ஒருவர், “பதவி, பணம், செல்வம் இப்படி எல்லாம் இருந்தும் என்ன பயன்? தன் வாழ்வைத் தொலைத்துவிட்டாரே!” என்றார்.

ஷாலுமன் மன்னரின் அழிந்துபோன உடலைப் பார்த்துச் சொல்லப்பட்டதுபோன்று, ஒருவர் தம் வாழ்வை இழந்த பின், அவர் சேர்த்து வைத்த செல்வத்தால் என்ன பயன்? ஒரு பயனும் இல்லை. இன்றைய இறைவார்த்தை கடவுள் கொடுத்த செல்வத்தை நல்லவிதமாய்ப் பயன்படுத்தவேண்டும். அப்படி நல்லவிதமாய்ப் பயன்படுத்தாதபோது அது எப்படி அழிந்து போகும் என்ற செய்தியை நமக்கு உணர்த்துகின்றது. அது குறித்து நாம் சிந்திப்போம்.

Comments are closed.