நவம்பர் 30 திருத்தூதர் புனித அந்திரேயா

இன்று திருஅவையானது திருத்தூதரும் மறைச்சாட்சியுமான புனித அந்திரேயாவின் விழாவைக் கொண்டாடுகின்றது.
இயேசுவைப் பேதுருவுக்கு அறிமுகப்படுத்திய அந்திரேயா:
இவர் திருத்தூதர் புனித பேதுருவுக்கு அண்ணன். ‘வீரமிக்க மனிதர்’ என்று தன்னுடைய பெயருக்கேற்ப வாழ்ந்தவர் இவர்.
தொடக்கத்தில் இவர் திருமுழுக்கு யோவானிடம் சீடராக இருந்தார். ஒருநாள் இயேசு தம்மிடம் வருவதை அறிந்த திருமுழுக்கு யோவான், “இவரே கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டி” என்று சுட்டிக்காட்டுகிறார். உடனே திருமுழுக்கு யோவானின் சீடராக இருந்த அந்திரேயாவும், இன்னொரு சீடரும் இயேசுவைப் பின்தொடர்ந்தனர்; அவரோடு தங்குகினர்; முடிவில் இயேசுவே மெசியா எனக் கண்டு கொண்டனர். பின்னர் அந்திரேயா தனது சகோதரர் பேதுருவிடம் சென்று, “நாங்கள் மெசியாவைக் கண்டோம்” என்று சொல்லி, அவருக்கு இயேசுவை அறிமுகப்படுத்துகிறார். (யோவா 1:35–41).
இன்னொரு முறை கலிலேயக் கடலோரமாய் நின்று பேதுருவும் இவரும் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருக்கும்போது அவ்வழியாய் வரும் இயேசு, “என்னைப் பின்தொடர்ந்து வாருங்கள், நான் உங்களை மனிதர்களைப் பிடிப்பவர் ஆக்குவேன்” என்று சொன்னபோது, இவர்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு இயேசுவை பின்தொடர்ந்தார்கள். இவ்வாறு பேதுரு உட்பட அந்திரேயா ஆண்டவர் இயேசு அழைத்தவுடன் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு, இயேசுவைப் பின்தொடர்ந்தார்கள்.
சிறுவனை இயேசுவுக்கு அறிமுகப்படுத்திய அந்திரேயா:
இயேசுவின் பணிவாழ்வில் அந்திரேயா ஒருசில இடங்களில் முக்கியத்துவம் பெறுவதையும் நற்செய்தியில் வாசிக்கின்றோம். இயேசு மக்களுக்குப் போதித்துக்கொண்டிருக்கும்போது, அவர்கள் பசியால் வாடுவதை உணர்ந்து, அவர்களுக்கு உணவிட நினைக்கிறார். அப்போது அந்திரேயா, “இங்கே சிறுவனிடத்தில் ஐந்து அப்பங்களும், இரண்டு மீண்டுகளும் இருக்கின்றன” என்று சொல்லி சிறுவனை இயேசுவுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்து, இயேசு அப்பங்களைப் பகிர்ந்தளிப்பதற்கு உறுதுணையாக இருக்கின்றார் (யோவா 6: 1-15).
கிரேக்கர்களை இயேசுவுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்த அந்திரேயா:
ஒருமுறை கிரேக்கர்கள் இயேசுவைக் காணவேண்டும் என்று பிலிப்பிடம் வருகிறபோது, பிலிப்பு அவர்களை அந்திரேயாவிடம் அழைத்து வர, அவர் அவர்களை இயேசுவிடம் கூட்டிக்கொண்டு போகிறார். இவ்வாறு அந்திரேயா நற்செய்தி முழுவதும் மக்களை இயேசுவிடம் அழைத்துச்செல்லும் பணியைச் சிறப்பாக செய்கின்றார்.
ஆண்டவர் இயேசு உயிர்த்தெழுந்த பின்பு இவர் சித்தியாவிற்கு (இரஷ்யா) நற்செய்தி அறிவிக்கச் சென்றார்; அங்கு பைசாந்திய நகரின் ஆயராக இருந்தார் என்று திருஅவையின் தந்தையர்களில் ஒருவரான ஆரிஜின் குறிப்பிடுகிறார். மேலும் இவரைப் பற்றிய செய்தி ‘அந்திரேயாவின் பணி’ என்ற திருஅவையால் அங்கீகரிக்கப்படாத நூலிலிருந்து படித்தறிய முடிகிறது.
அந்திரேயாவின் பணிகள்:
அந்திரேயா பார்வையற்றவருக்குப் பார்வையளித்தார் என்றும், இறந்தவரை உயிர்ப்பித்தார் என்றும், பேய்களை ஓட்டினார் என்றும் மேலே குறிப்பிடப்பட்ட நூலில் படிக்கின்றோம். சித்தியாவில் நற்செய்தி அறிவித்த அந்திரேயா பத்தாரஸ் என்ற இடத்திற்கு நற்செய்தி அறிவிக்கச் சென்றார். அங்கு ஆளுநராக இருந்தவர் ஏஜெரஸ். அவருடைய மனைவி மாக்சிமில்லா தீராத நோயினால் படுத்தபடுக்கையாய்க் கிடைந்தபோது அந்திரேயா அவரைக் நலப்படுத்துகிறார். இதனால் மனமாற்றம் அடைந்த அவர் திருமுழுக்குப் பெற்று கிறிஸ்தவ நெறியைப் பின்பற்றத் தொடங்கினார். இது பிடிக்காத அவருடைய கணவன் அந்திரேயாவைச் சிலுவையில் அறைந்து கொலை செய்யத் தீர்மானித்தான்.
அந்திரேயாவை X வடிவில் இருந்த சிலுவையில் அறைந்து கொல்லத் திட்டமிட்டார் அந்நகரின் ஆளுநர். இதை அறிந்த அந்திரேயா “ஓ மாட்சிமை மிகுந்த சிலுவையே! உனக்காகத் தான் நான் இத்தனை நாள்களும் ஏங்கிக்கொண்டிருந்தேன்” என்று சொல்லி சிலுவைச் சாவை மிகத் துணிவோடு ஏற்றுக்கொண்டு கி.பி.70 ஆண்டு நவம்பர் திங்கள் 30 ஆம் நாள் உயிர்துறந்தார்.
திருத்தூதர் புனித அந்திரேயாவின் விழாவைக் கொண்டாடும் இவ்வேளையில் இவரது வாழ்வு நமக்கு என்ன செய்தியைத் தருகிறது என்று சிந்தித்துப் பார்ப்போம்.
அ. இயேசுவை அறிவோம், அறிவிப்போம்:
முதலாவதாக, இவர் இயேசுவை மெசியா என அறிந்துகொண்டார். அறிந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அதனைத் தனது சகோதரரான பேதுருவுக்கும் எடுத்துரைத்து, அவரை இயேசுவிடம் அழைத்துக் கொண்டுவருகிறார்.
நாமும்கூட இயேசுவை மெசியா என ஏற்று, அதனைப் பிற மக்களுக்கும் அறிமுகம் செய்ய, அவர்களை நம்பிக்கையில் வளர்க்க அழைக்கப்படுகின்றோம். உரோமையருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இன்றைய முதல் வாசகத்தில் புனித பவுல், “இயேசுவே ஆண்டவர் என்று வாயார அறிக்கையிட்டு, இறந்த அவரைக் கடவுள் உயிர்த்தெழச் செய்தார் என்று நம்பி ஏற்றுக் கொள்வோர் மீட்கப்படுவார்” என்கிறார். ஆம். நாம் ஒவ்வொருவரும் இயேசுவை மெசியா என ஏற்றுக்கொண்டு, அவரை மற்ற மக்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டும்.
2. எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு இயேசுவைப் பின்தொடர்வோம்:
அந்திரேயாவை இயேசு அழைத்தபோது அவர் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு இயேசுவைப் பின்தொடர்ந்தார். வேறு வார்த்தைகளில் சொல்லவேண்டும் என்றால், உலக செல்வத்தைத்த் துறந்துவிட்டு, உண்மையான செல்வதைப் பற்றிக் கொண்டார். நாம் உலக செல்வத்திற்குப் பின்னாலா அல்லது உண்மைச் செல்வமாகிய இயேசுவுக்கு பின்னாலா? சிந்தித்துப் பார்க்கவேண்டும்.
இருபதாம் நூற்றாண்டில் திருஅவையில் மிகப்பெரிய எழுத்தாளராக அறியப்பட்டவர் ஹென்றி நூவன். ஒருமுறை சிலர் இவருடைய எழுத்தாற்றலையும் திறமையையும் பார்த்துவிட்டு இவரை ஹார்வேட் பல்கலைக்கழகத்தில் பணியாற்றக் கேட்டுக்கொண்டனர்; ஆனால் அவர், “எனக்கு எந்தப் பொறுப்பும் தேவையில்லை” என்று சொல்லிக் கனடாவில் உள்ள டொராண்டோ என்ற இடத்தில் இருக்கும் ஒரு மனவளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகளுக்கு அருள்பணியாளராகப் பணியாற்றினார்.
தனக்குப் பேரும், புகழும் வந்தாலும் ஆண்டவருக்காக, அவருடைய மக்களுக்காக மட்டுமே பணிசெய்வேன் என்று சொன்ன ஹென்றி நூவன் உண்மையிலேயே பாராட்டுக்குரியவர். அந்திரேயாவும் இயேசுவுக்காகவே பணிசெய்வேன் என்று எல்லாவற்றையும் துறந்துவாழ்ந்தார்.

Comments are closed.