இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக் கருத்துக்கள்

துயர்நிறை மறையுண்மைகள்.
1. கெத்சமணித் தோட்டத்தில் இயேசு இரத்த வியர்வை வியர்த்ததைத் தியானித்து,
இன்று நாம் ஆண்டவரின் தோற்ற மாற்ற விழாவினைக் கொண்டாடுகின்றோம்.
இன்றைய திருப்பலி நற்செய்தி வாசகத்தில், “அப்போது ஒரு மேகம் வந்து அவர்கள் மேல் நிழலிட அந்த மேகத்தினின்று, “என் அன்பார்ந்த மைந்தர் இவரே; இவருக்குச் செவிசாயுங்கள்”. என்று ஒரு குரல் ஒலித்தது.” என வாசித்தோம்.
நம் தந்தையாகிய கடவுள், நம்மை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு செவிசாய்க்க சொல்கிறார். நாம் எல்லா நேரங்களிலும் நமதாண்டவருக்கு செவிசாய்க்கின்றோமா? என சிந்திக்க வேண்டி இந்த முதல் 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
2. இயேசு கற்றூணில் கட்டப்பட்டு அடிக்கப்பட்டதைத் தியானித்து,
மரியாளின் மாசற்ற திரு இருதயத்திற்கு ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்ட இந்த ஆகஸ்டு மாதத்தில் நாம் நமது செபமாலை மணிகளால் மரியாளின் மாசற்ற இருதயத்திற்கு ஆறுதல் தரவேண்டி இந்த இரண்டாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
3. இயேசுவுக்கு முள்முடி சூட்டப்பட்டதைத் தியானித்து,
கடந்து சென்ற இரு கொரோனா அலைகளிலும் நம்மைக் காப்பாற்றி நம்மை இன்று உயிர் வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கும் நம் இறைவனுக்கு நன்றியாக இந்த மூன்றாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
4. இயேசு சிலுவை சுமந்ததைத் தியானித்து,
வெள்ளிக் கிழமையான இன்று நமது செபம், தபம் அனைத்தையும் நமது திருஇருதயாண்டவரின் மாசற்ற திருஇருதயத்திற்கு ஒப்புக்கொடுக்க இந்த நான்காவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
5. இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டு உயிர் துறந்ததைத் தியானித்து,
நோய்த் தொற்றினாலும், விபத்துக்களினாலும் மற்றும் பல்வேறு காரணங்களினாலும் உயிரிழந்த அனைத்து ஆன்மாக்களுக்கும் இறைவன் நித்திய இளைப்பாற்றியை அளித்திட வேண்டி இந்த ஐந்தாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
ஆமென்.

Comments are closed.