நற்செய்தி வாசக மறையுரை (ஏப்ரல் 17)

பாஸ்கா காலம் முதல் வாரம் வெள்ளிக்கிழமை
யோவான் 21: 1-14
சீடர்களுக்கு ஊக்கமூட்டிய உயிர்த்த இயேசு
நிகழ்வு
ஃபோர்ட் வாகன நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஹென்றி ஃபோர்ட் என்பவர். இவர் 1896 ஆம் ஆண்டு, ஒரு விருந்திற்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தார். அதே விருந்திற்கு தாமஸ் ஆல்வா எடிசனும் வந்திருந்தார். தாமஸ் ஆல்வா எடிசனையும் ஹென்றி ஃபோர்ட்டையும் நன்கு அறிந்த ஒருவர், ஹென்றி ஃபோர்டைத் தாமஸ் ஆல்வா எடிசனிடம், “இவர்தான் பெட்ரோலால் இயங்கக்கூடிய வாகனங்களைத் தயாரிப்பவர்” என்று சொல்லி அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார். இதைக் கேட்டு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன், ஹென்றி ஃபோர்டை வெகுவாகப் பாராட்டிவிட்டு, “மின்சாரத்தால் வாகனங்களை இயக்கத்தை விடவும், பெட்ரோலால் வாகனத்தை இயக்குவது மிகவும் நல்லது” என்று ஊக்கமூட்டிவிட்டுச் சென்றார்.
அதுவரைக்கும் பெட்ரோலால் ஓடக்கூடிய வாகனங்களைத் தயாரிப்பது சரியாக இருக்குமா என்று குழம்பிக்கொண்டிருந்த ஹென்றி ஃபோர்ட், தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் சொன்ன வார்த்தைகளைக் கேட்டதும், உற்சாகமடைந்து, தான் சென்றுகொண்டிருக்கின்ற பாதை சரியானதுதான் என்று அந்தப் பாதையிலேயே தொடர்ந்து பயணம் செய்யத் தொடங்கினார்.
இது நடந்து பல ஆண்டுகள் கழித்து, ஹென்றி ஃபோர்ட் ஒரு செய்தியாளர்கள் கூட்டத்தில் பேசும்பொழுது, “என்னுடைய இந்த வளர்ச்சிக்கு தாமஸ் ஆல்வா எடிசனையும் ஒரு முக்கியமான காரணமாகச் சொல்வேன். ஏனென்றால், வாகனங்களைப் பெட்ரோலில் ஓடும்படி தயாரிப்பதா? வேண்டாமா? என்று குழம்பிக் கொண்டிருந்த சூழ்நிலையில், அவர், ‘பெட்ரோலில் ஓடும்படி வாகனங்களைத் தயாரிப்பது மிகவும் நல்லது’ என்று சொல்லி, எனக்கு ஊக்கமூட்டினார். அவர் அளித்த ஊக்கமும் உற்சாகமும்தான், என்னை மோட்டார் வாகனத் துறையில் இவ்வளவு சாதிக்க முடிந்தது” என்றார்.
ஆம், ஒருவர் மற்றவருக்கு அளிக்கக்கூடிய ஊக்கமூட்டும் வார்த்தைகள், அவரை அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்திக் கொண்டுபோகும். அதைத்தான் மேலே உள்ள நிகழ்வு நமக்கு எடுத்துக்கூறுகின்றது. நற்செய்தி வாசகத்தில் ஆண்டவர் இயேசு, சோர்வுற்று இருந்த சீடர்களுக்குத் தன்னுடைய உடனிருத்தல் மூலமாக, வார்த்தைகள் மூலமாக ஊக்கமூட்டி, அவர்களை அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்திக் கொண்டு போகின்றார். அது குறித்து இப்பொழுது நாம் சிந்தித்துப் பார்ப்போம்.
பழைய வேலையைப் பார்க்கப்போன சீடர்கள்
நற்செய்தியில் ஆண்டவர் இயேசு, திபேரியக் கடலருகே தன் சீடர்களுக்குத் தோன்றுவதைக் குறித்து வாசிக்கின்றோம். ஆண்டவர் இயேசு உயிர்த்த பின் தன்னுடைய சீடர்களுக்கு எருசலேமையும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளையும் சேர்த்து, ஆறுமுறைக்கும் மேல் தோன்றினார். அதன் பிறகு அவர் தன் சீடர்களுக்குக் கலிலேயாவில் தோன்றுகின்றார்.
இயேசு தன் சீடர்களைக் கலிலேயாவில் சந்திப்பதாகச் சொல்லியிருந்தார் (மத் 28:10; மாற் 14: 28). அதன்படி சீடர்கள் கலிலேயாவிற்கு வந்திருந்தார்கள்; ஆனால், கலிலேயாவிற்கு வந்தபின்பு அவர்களுக்கு என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை. அதனால்தான் அவர்கள் முன்பு செய்த மீன்பிடித் தொழிலைச் செய்யத் தொடங்குகின்றார்கள். சீடர்கள் முன்புசெய்த மீன்பிடித் தொழிலைச் செய்யத் தொடங்கியது என்பது, அவர்களிடம் இருந்த சோர்வையும் உற்சாகமின்மையும் காட்டுவதாக இருக்கின்றது. இப்படிப்பட்ட சூழலில் இயேசு அவர்களுக்குத் திபேரியக் கடலருகே தோன்றுகின்றார்.
தன்னுடைய உடனிருப்பினால் சீடர்களுக்கு ஊக்கமும் உற்சாகமும் ஊட்டிய இயேசு
உயிர்த்த ஆண்டவர் இயேசு தன்னுடைய சீடர்களுக்கு ஏற்கெனவே இரண்டு முறை தோன்றி, அவர்களை ஊக்கமூட்டியபொழுதும், அவர்கள் இயேசுவின் உயிர்ப்பில் நம்பிக்கை இல்லாமலேயே இருந்தார்கள். இதனால் இயேசு மீண்டுமாக அவர்களுக்குத் தோன்றுகின்றார். இயேசு அவர்களுக்குத் தோன்றுவதற்கு முன்பாக, அவர்கள் இரவெல்லாம் பாடுபட்டு மீன் ஒன்றும் கிடைக்காமல் இருந்தார்கள். இந்நிலையில் இயேசு அவர்களிடம், “படகின் வலப்பக்கத்தில் வலை வீசுங்கள்” என்று சொல்கின்றார். அவர்களும் அவர் சொன்னது போன்று வலையை வீச, வலை கிழிகின்ற அளவுக்கு மீன் கிடைக்கின்றது.
இந்நிகழ்வு சீடர்களுக்கு லூக்கா நற்செய்தி 5 ஆம் அதிகாரத்தில் இடம்பெறும் நிகழ்வினை (லூக் 5: 1-11) நிச்சயம் நினைவுபடுத்தியிருக்கும். மட்டுமல்லாமல், தங்களோடு பேசுபவர் இயேசுதான் என்பதை அவர்களுக்கு உணர்த்தி இருக்கும். இதன்மூலம் அவர்களுக்கு இயேசுவின் உயிர்ப்பில் நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருக்கும். ஆம், உயிர்த்த ஆண்டவர் இயேசு தன்னுடைய சீடர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டுமாக தோன்றியதற்குக் காரணம், அவர்கள் இயேசுவின் உயிர்ப்பில் நம்பிக்கை கொள்ளவேண்டும்; அவர்கள் தங்களிடம் இருக்கின்ற அச்சத்தையும் நம்பிக்கையின்மையும் போக்கி, நம்பிக்கையோடும் உற்சாகத்தோடும் இருக்கவேண்டும் என்பதற்குத்தான்.
இயேசுவின் வார்த்தைகளும் அவர் சீடர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் தோன்றியதும் சோர்வுற்றிருந்த சீடர்களுக்குக் உற்சாகமூட்டி, அவர்கள் இயேசுவின் உயிர்ப்பை மக்களுக்கு மிகுந்த வல்லமையோடு அறிவிக்கச் செய்தன. நாமும் இயேசுவின் வார்த்தைகளால் உற்சாகமடைந்து, அவரைப் பற்றி மக்களுக்கு மிகுந்த வல்லமையோடு எடுத்துரைப்போம். அவரது உண்மையான சீடர்கள் ஆவோம்.
சிந்தனை
‘தளர்ந்து போன கைகளைத் திடப்படுத்துங்கள்; தள்ளாடும் முழங்கால்களை உறுதிப்படுத்துங்கள்’ (எரே 12: 12) என்பார் இறைவாக்கினர் எரேமியா. ஆகையால், நாம் உடலளவிலும் உள்ளத்தளவிலும் தளர்ந்துபோய் இருக்கின்ற மக்களைத் திடப்படுத்துவோம். அதற்கு முன்பு நாம் திடமாய் இருப்போம். இயேசுவுக்கு மிகுந்த வல்லமையோடு சான்று பகர்வோம். அதன்வழியாக இறையருளை நிறைவாகப் பெறுவோம்.

Comments are closed.