மே 9 : நற்செய்தி வாசகம்

மே 9 : நற்செய்தி வாசகம்

என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கிறேன்.

✠ யோவான் எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 27-31b

அக்காலத்தில்

இயேசு தம் சீடரை நோக்கிக் கூறியது: அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கிறேன்; என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கிறேன். நான் உங்களுக்குத் தரும் அமைதி உலகம் தரும் அமைதி போன்றது அல்ல. நீங்கள் உள்ளம் கலங்க வேண்டாம்; மருள வேண்டாம். ‘நான் போகிறேன், பின் உங்களிடம் திரும்பி வருவேன்’ என்று நான் உங்களிடம் சொன்னதைக் கேட்டீர்களே! நீங்கள் என்மீது அன்பு கொண்டிருந்தால் நான் தந்தையிடம் செல்வதுபற்றி மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். ஏனெனில் தந்தை என்னைவிடப் பெரியவர்.

இவை நிகழும்போது நீங்கள் நம்புமாறு இப்போதே, இவை நிகழுமுன்பே, சொல்லிவிட்டேன். இனி நான் உங்களோடு மிகுதியாகப் பேசப் போவதில்லை; ஏனெனில் இவ்வுலகின் தலைவன் வந்துகொண்டிருக்கிறான். அவனுக்கு என்மேல் அதிகாரம் இல்லை. ஆனால் நான் தந்தைமீது அன்புகொண்டுள்ளேன் என்பதையும் அவர் எனக்குக் கட்டளையிட்டபடி செயல்படுகிறேன் என்பதையும் உலகு தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு.

——————————————————————

நற்செய்தி அறிவித்து, இயேசுவின் சீடராக்குங்கள்

பாஸ்கா காலத்தின் ஐந்தாம் வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை

I திருத்தூதர் பணிகள் 14: 19-28

திருப்பாடல் 145: 10-11, 12-13, 21 (10b, 11a)

II யோவான் 14: 27-31b

நற்செய்தி அறிவித்து, இயேசுவின் சீடராக்குங்கள்

அறிவியுங்கள்; ஆசி பெறுங்கள்

யூத நெறியின்மீதுகொண்ட மிகுந்த பற்றினால் ஒரு காலகட்டத்தில் கிறிஸ்தவ நெறியைப் பின்பற்றி வந்தவர்களைத் துன்புறுத்தியவர் பவுல். அப்படிப்பட்டவர் இன்றைய முதல் வாசகத்தில் கிறிஸ்துவுக்காகக் கல்லெறிபடுவதையும் துன்பப்படுவதையும் பற்றி வாசிக்கின்றோம்.

பவுல் இயேசுவின் நற்செய்தியை மக்களுக்கு அறிவிக்கையில், யூதர்கள் அவரைக் கல்லால் எறிந்து கொல்ல முயற்சி செய்கின்றார்கள். ஆனால், அதையெல்லாம் நினைத்துத் தன் முயற்சியிலிருந்து பின் வாங்காத பவுல், மறுநாளே நற்செய்தியை அறிவிக்கத் தொடங்குகின்றார். அதை விடவும் கிறிஸ்தவர்கள் என்ற ஒரே காரணத்திற்காகத் துன்புறுத்தப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களை, “நாம் பல வேதனைகள் வழியாகவே இறையாட்சிக்கு உட்பட வேண்டும்” என்று அவர் நம்பிக்கையில் உறுதிப்படுத்துகின்றார்.

இன்றைய நற்செய்தியில் இயேசு தம் சீடரிடம், “அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கின்றேன்; என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன்” என்று அவர்களை நம்பிக்கையில் உறுதிப்படுத்துவதைக் குறித்து வாசிக்கின்றோம். உயிர்த்த ஆண்டவர் இயேசு தம் சீடரிடம் கூறிய முதல் வாழ்த்து அமைதிதான் (யோவா 20: 19-26). இத்தகைய அமைதியை நாம் பெற இயேசுவின் பணியைப் பவுலைப் போன்று தொடரர்ந்து செய்ய வேண்டும். அதே வேளையில், கடவுள் தரும் அமைதியைப் பெற்றுக்கொண்ட பிறகு, இன்று நாம் பதிலுரைப்பாடலாகப் பாடக்கேட்ட திருப்பாடல் 145 இல் தாவீது சொல்வது போல, கடவுளின் மாட்சியை அறிவிக்க வேண்டும்.

ஆகவே, நாம் கடவுள் நமக்கு அளித்திருக்கும் அமைதியை, ஆசியை, அன்புச் செய்தியைத் துணிவோடு அறிவிப்போம்; அவரது அன்புச் சீடராய் இருந்து, உலகிற்குச் சான்று பகர்வோம்.

என்னால் ஏன் முடியவில்லை

பங்குப் பணியாளர் ஒருவர் ஒருநாள் காலை வேளையில் காலாற நடந்து சென்றுகொண்டிருந்தார். வழியில் ஒருசிலர் கற்களை மிகவும் அழகாய் வெட்டி, அவற்றைக் கொண்டு, சாலை அமைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அவர்களைப் பார்த்து வியந்து போன பங்குப் பணியாளர், “இவர்களைப் போன்று என்னால் ஏன் என்னுடைய போதகப்பணியைச் சிறப்பாகச் செய்து, மக்கள் நடுவில் தாக்க முடியவில்லை?’ என்ற கேள்வி அவருக்குள் எழுந்தது.

உடனே அவர் அங்கே சாலை அமைத்துக் கொண்டிருந்த பணியாளர்களுள் ஒருவரைப் பார்த்து, தனக்குள் ஏற்பட்ட கேள்வியை அவரிடம் கேட்டார். அப்போது அவர், “நான் சாலை அமைக்கும்போது. எப்படி முழந்தாள் படியிட்டவாறு, கற்களை வெட்டுவதும், அவற்றைப் பதிப்பதையுமாக இருக்கின்றேனோ! அப்படி நீங்களும் போதிப்பதற்கு முன்னதாக சிறிது நேரம் முழந்தாள் படியிட்டு வேண்டுங்கள். அப்போது உங்கள் போதனை பலரது உள்ளங்களையும் ஊடுருவதாக இருக்கும்” என்றார்.

Comments are closed.