திருமுழுக்கு பெற்ற அனைவரும் கடவுளின் மக்கள் – திருத்தந்தை

ஒற்றுமைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டுமே தவிர பிரிவினைக்கு அல்ல என்றும், சாதாரண மனிதர், திருமுழுக்குப் பெற்றவராக, கடவுளின் தூய மக்களின் உறுப்பினராக கருதப்பட வேண்டும் என்றும் கூறினார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்.

பிப்ரவரி 18 சனிக்கிழமை வத்திக்கானின் ஆயர் மாமன்ற அறையில் பொதுநிலையினர் , குடும்பம் வாழ்வு பணித்துறையினர் ஏற்பாடு செய்திருந்த கருத்தரங்கில் பங்கேற்றவர்களைச் சந்தித்த போது இவ்வாறு கூறிய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், “லே” (LAITY)  பொது நிலையினர் என்ற வார்த்தை புதிய ஏற்பாட்டில் இல்லை, ஆனால் இது  நம்பிக்கையாளர்கள், திருத்தூதர்கள், உடன் பிறந்தவர்கள், என அனைவரையும் உள்ளடக்கியது என்றும் எடுத்துரைத்தார்.

மதச்சார்பற்ற உலகில், கடவுளின் மக்களாக நம்மை உண்மையிலேயே வேறுபடுத்துவது கிறிஸ்துவின் மீதான நம்பிக்கையே தவிர, கருதப்படும் வாழ்க்கை நிலை அல்ல என்றும், திருமுழுக்குப் பெற்ற நாம் அனைவரும், கிறிஸ்தவர்கள், இயேசுவின் சீடர்கள் என்பதே முதன்மையானது என்றும் வலியுறுத்தினார் திருத்தந்தை.

கிறிஸ்துவுக்குரிய பொதுவான செயல்பாடுகள் நம் அனைவரையும் உடன்பிறந்தவர்களாக மாற்றுகின்றது என்று எடுத்துரைத்த திருத்தந்தை, இரண்டாம் வத்திக்கான் சங்கம் கூறுவது போல பொது நிலையினர், தெய்வீக அருளால் கிறிஸ்துவை தங்கள் உடன்பிறப்புக்களாகக் கொண்டுள்ளனர். எனவே அவர்கள் புனித பணியில் ஈடுபட்டு, அனைவரையும் உடன் பிறப்புக்களாகக் கொண்டுள்ளனர் என்பதையும் சுட்டிக்காட்டினார்.

உலகில் உள்ள திருஅவையின் இதயங்களாக, தலத்திருஅவையின் இதயங்களாக பொதுநிலையினர் அனைவரும் செயல்படுகின்றனர் என்று எடுத்துரைத்த திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், மதச்சார்பற்ற எதார்த்தங்களில் தங்கள் பணியை வாழ அழைக்கப்படும் பொதுநிலையினர் திருஅவையின் வாழ்க்கைக்கு பங்களிக்கும் திறன்கள், ஈர்ப்புகள் திறன்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளனர் என்றும் எடுத்துரைத்தார்.

பொது நிலையினர் தலத்திருஅவை என்னும் இல்லத்தின் விருந்தினர்கள் அல்ல மாறாக இல்லத்தில் வாழ்பவர்கள் என்றும், தங்கள் சொந்த இல்லத்தைக் கவனித்துக் கொள்வது போல தலத்திரு அவையை கவனித்துக் கொள்ள அழைக்கப்படுகிறார்கள் என்றும், திருஅவை மற்றும் மறைமாவட்டங்களின் மனித மற்றும் ஆன்மிக பணிகளுக்காக  பெண்களின் திறமைகள், மதிப்பளிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் எடுத்துரைத்தார்.

Comments are closed.