கோவிட்-19 நோயாளிகளைப் பராமரிக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி

கோவிட்-19 கொள்ளைநோயின் பெருந்துன்ப காலத்தில், சிறந்த திறமையுடனும், தியாகத்துடனும் பணியாற்றிய மருத்துவர்கள் மற்றும், செவிலியர்கள், தங்கள் நாடுகளின் தூண்களில் ஒன்றாகவும், மாபெரும் நம்பிக்கையாகவும் உள்ளனர் என்று கூறினார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்.

கோவிட்-19 கொள்ளைநோயால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட வட இத்தாலி பகுதியின் ஆயர்கள், அருள்பணியாளர்கள், துறவியர், அந்நோயாளிகளுக்குப் பணியாற்றும் மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், நலப்பணியாளர்கள் மற்றும், தன்னார்வலர் பிரதிநிதிகள், இன்னும், உரோம் “Spallanzani” மருத்துவமனையின் நிபுணர்கள் போன்றோரை, ஜூன் 20, இச்சனிக்கிழமையன்று, திருப்பீடத்தின் கிளமெந்தினா அறையில் சந்தித்து உரையாற்றினார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்.

மனித சமுதாயத்தின் காணக்கூடிய அடையாளங்கள்

இத்தாலியில் சமுதாய விலகல் விதிமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டபின், திருப்பீடத்தில் முதன்முதலில் சந்தித்த குழுக்களில் ஒன்றாகிய இவர்கள் அனைவருக்கும் தன் நன்றியையும், பாராட்டையும் தெரிவித்த திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இவர்கள், மனித சமுதாயத்தின் காணக்கூடிய அடையாளங்கள் மற்றும், இவர்கள், இதயங்களை வெம்மைப்படுத்துகின்றவர்கள் என்று கூறினார்.

Comments are closed.