கோவிட்-19 நெருக்கடியால் புனித வாரத் திருவழிபாடுகள் – திருத்தந்தை

புனித வாரத் திருவழிபாடுகள் அனைத்தும், வசதி உள்ள இடங்களில் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்படுதல் சிறந்தது என்றும், இந்த ஒளிபரப்புக்களின் நேரங்கள் மக்களுக்கு அறிவிக்கப்படவேண்டும் என்றும், இப்பேராயம் அறிவித்துள்ளது.

குருத்தோலை ஞாயிறன்று மேற்கொள்ளப்படும் பவனிகள், கோவிலுக்குள், அல்லது, கோவிலைச் சுற்றியுள்ள இடங்களில் நடைபெறலாம் என்றும், புனித எண்ணெய் அர்ச்சிக்கும் திருப்பலியை, அந்தந்த மறைமாவட்டம் மற்றொரு தேதிக்கு மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

புனித வியாழன் திருப்பலியில், காலடிகளைக் கழுவும் சடங்கு நீக்கப்பட்டுள்ளது என்றும், தனிப்பட்ட முறையில் நிகழ்த்தப்படும் இத்திருப்பலிகளின் இறுதியில், நற்கருணை பவனி, நற்கருணை ஆராதனை ஆகியவை இடம்பெறாது என்றும் இவ்வழிமுறைகளில் கூறப்பட்டுள்ளது.

புனித வெள்ளியன்று மேற்கொள்ளப்படும் வழக்கமான சிறப்பு இறைவேண்டுதல்களுக்குப் பதில், நோயுற்றோர், உயிரிழந்தோர் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு சிறப்பான இறைவேண்டுதல்கள் இணைக்கப்படலாம் என்றும், திருச்சிலுவை ஆராதனையில், வழிபாட்டை நிகழ்த்துபவர் மட்டும் சிலுவையை முத்தம் செய்யலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருச்சிலுவையின் மீது மக்கள் கொண்டுள்ள பக்தியை மனதில் வைத்து, திருச்சிலுவையின் வணக்கம், செப்டம்பர் மாதம் 14, 15 தேதிகளுக்கு மாற்றம் செய்வதற்கு, அந்தந்த மறைமாவட்டங்கள் முடிவு செய்யலாம் என்ற வழிமுறையும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Comments are closed.