திருஅவையில் ஒன்றிணைந்த பயணத்தின் முக்கியத்துவம்

திருஅவையில் ஒன்றிப்பு நிலவவேண்டியதன் முக்கியத்துவம், கடவுள் அனைவர்மீதும் வைத்துள்ள அன்பிற்கு மறைப்பணி வழியாகச் சான்றுபகரத் திருஅவைக்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள அழைப்பு, திருஅவையில் பொதுநிலையினரின் பங்கு போன்ற தலைப்புகளில், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். அவர்கள், கர்தினால்களோடு கலந்துரையாடல் ஒன்றை மேற்கொண்டார்.

அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட, திருப்பீட தலைமையகத்தின் சீர்திருத்தம் பற்றிய Praedicate Evangelium என்ற புதிய திருத்தூது கொள்கைத்திரட்டை மையப்படுத்தி, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், 197 கர்தினால்களோடு, ஆகஸ்ட் 29, இத்திங்கள், 30 இச்செவ்வாய் ஆகிய இரண்டு நாள்கள் கூட்டம் ஒன்றை நடத்தினார்.

வத்திக்கானின் திருத்தந்தை புனித ஆறாம் பவுல் அரங்கத்திலுள்ள உலக ஆயர்கள் மாமன்ற அறையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தின் நிறைவாக, இச்செவ்வாய் மாலை 5.30 மணிக்கு, வத்திக்கானின் புனித பேதுரு பெருங்கோவிலில் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் தலைமையில் கர்தினால்கள் அனைவரும் கூட்டுத்திருப்பலி நிறைவேற்றுகின்றனர்.

Comments are closed.