இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

மகிமை நிறை மறையுண்மைகள். 1. இயேசு உயிர்த்தெழுந்ததைத் தியானித்து, இன்றைய ஞாயிறு திருப்பலி இரண்டாம்

கடவுளின் உதவியுடன் சமூகத்தைக் கட்டியெழுப்பும் பணி

வெற்றிடமாக மாறிவரும் இடங்களில், நம் சகோதரர் சகோதரிகளிடையே கடவுளை எடுத்துச்சென்று அங்கு சமூகத்தையும், திருஅவையையும்

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

மகிமை நிறை மறையுண்மைகள். 1. இயேசு உயிர்த்தெழுந்ததைத் தியானித்து, இன்றைய ஞாயிறு திருப்பலி இரண்டாம் வாசகத்தில்

திருத்தந்தைக்குக் குவிந்த வாழ்த்துச் செய்திகள்!

செல்வராஜ் சூசைமாணிக்கம் - வத்திக்கான் ஏப்ரல் 23, இச்செவ்வாயன்று, உலகலாவியத் திருஅவை மறைசாட்சியாளர் புனித