நவம்பர் 28 : நற்செய்தி வாசகம்

பிற இனத்தாரின் காலம் நிறைவு பெறும்வரை எருசலேம் அவர்களால் மிதிக்கப்படும்.

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 20-28

அக்காலத்தில் இயேசு தம் சீடர்களை நோக்கிக் கூறியது: “எருசலேமைப் படைகள் சூழ்ந்திருப்பதை நீங்கள் காணும்போது அதன் அழிவு நெருங்கி வந்துவிட்டது என அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

அப்போது யூதேயாவில் உள்ளவர்கள் மலைகளுக்குத் தப்பி ஓடட்டும்; நகரத்தின் நடுவில் உள்ளவர்கள் வெளியேறட்டும்; நாட்டுப் புறங்களில் இருப்பவர்கள் நகரத்துக்குள்ளே வரவேண்டாம். ஏனெனில் அவை பழிவாங்கும் நாள்கள்.

அப்போது மறைநூலில் எழுதியுள்ள யாவும் நிறைவேறும். அந்நாள்களில் கருவுற்றிருப்போர், பாலூட்டுவோர் ஆகியோரின் நிலைமை அந்தோ பரிதாபம்! ஏனெனில் மண்ணுலகின்மீது பேரிடரும் அம்மக்கள்மீது கடவுளின் சினமும் வரும். அவர்கள் கூரான வாளால் வீழ்த்தப்படுவார்கள்; எல்லா நாடுகளுக்கும் சிறைப்பிடித்துச் செல்லப்படுவார்கள்; பிற இனத்தார் காலம் நிறைவு பெறும்வரை எருசலேம் அவர்களால் மிதிக்கப்படும். மேலும் கதிரவனிலும் நிலாவிலும் விண்மீன்களிலும் அடையாளங்கள் தென்படும். மண்ணுலகில் மக்களினங்கள் கடலின் கொந்தளிப்பின் முழக்கத்தினால் கலங்கி, என்ன செய்வதென்று தெரியாது குழப்பம் அடைவார்கள். உலகிற்கு என்ன நேருமோ என எண்ணி மனிதர் அச்சத்தினால் மயக்கமுறுவர். ஏனெனில், வான்வெளிக் கோள்கள் அதிரும். அப்போது மிகுந்த வல்லமையோடும் மாட்சியோடும் மானிடமகன் மேகங்கள்மீது வருவதை அவர்கள் காண்பார்கள். இவை நிகழத் தொடங்கும்போது, நீங்கள் தலை நிமிர்ந்து நில்லுங்கள்; ஏனெனில் உங்கள் மீட்பு நெருங்கி வருகின்றது.”

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு.

சிந்தனை

உலகத்திற்கு என்ன நேருமோ என அச்சம் கொள்ளும் மனிதர்கள், கடவுள் நம்பிக்கை கொண்டவராய் இருப்பார்களோயானால், அச்சம் தவிர்த்து நம்பிக்கை கொண்டிட முடியும். காரணம் மனிதர்களால் எல்லாம் செய்திட முடியாது. மனிதர்களின் எல்லை வரையறுக்கப்பட்ட ஒன்றே.

உலகு இயங்கிக் கொண்டு இருப்பதை மனிதனால், அறிய முடிகிறதே ஒழிய, அதனை எந்த விதத்திலும் முறைப்படுத்திட முடியாது. புயல் சின்னம் உருவாகியிருக்கிறது, என கண்டு பிடித்திட முடியும். அதனுடைய வேகத்தை காண முடியும். அது நகரும் திசையினை அறிந்திட முடியும். மாறாக அதன் வேகத்தை கட்டுப்படுத்தவோ, அது செல்லும் பாதையை மாற்றி அமைக்கவோ மனிதனால் இயலாது.

எனவே உலகுக்கு என்ன நேருமோ என்ற கவலையை படைத்தவரிடம் விட்டு விட்டு, மனிதன் இயற்கைக்கு எதிரான காரியங்களில் இறங்காமல் இருப்பது விவேகமான செயல். படைத்தவரிடம் நம்பிக்கை கொள்வதுவும் அறிவார்ந்த செயலாகும்.

Comments are closed.