நற்செய்தி வாசக மறையுரை (நவம்பர் 23)

பொதுக்காலம் முப்பத்து மூன்றாம் வாரம்
சனிக்கிழமை
லூக்கா 20: 27-30

“போதகரே, நன்றாகச் சொன்னீர்”

நிகழ்வு

ஒருங்கிணைந்த சோவியத் யூனியனின் தலைவராக இருந்தவர் லியோனிட் பிரஸ்னேவ். கிறிஸ்தவராக இருந்தாலும், கடவுள்மீதும் உயிர்ப்பின்மீதும் சிறிதும் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தார் இவர். இவர்க்கு முற்றிலும் நேர் எதிராக இருந்தவர் இவருடைய மனைவி. அவர் கடவுள்மீது ஆழமான நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார்.

லியோனிட் பிரஸ்னேவ், ஒருநாள் தீடிரென இறந்து போனார். இவர்க்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக பல்வேறு நாடுகளிலிருந்தும் தலைவர்கள் வந்திருந்தார்கள்; அமெரிக்காவிலிருந்து ஜார்ஜ் புஷ்சும் (மூத்தவர்) வந்திருந்தார். அந்நாட்டு வழக்கப்படி லியோனிட் பிரஸ்னேவின் உடலுக்குச் செய்யவேண்டிய மரியாதை எல்லாம் செய்யப்பட்டது; கல்லறையில் அவருடைய உடலை அடக்கவேண்டியதுதான் பாக்கி இருந்தது. ஆதலால் படைவீரர்கள், லியோனிட் பிரஸ்னேவின் உடலை அடக்கம் செய்வதற்காக கல்லறைக்குக் கொண்டுசென்றார்கள்.

அங்கு சவப்பெட்டியில் இருந்த அவருடைய உடலைக் குழிக்குள் இறக்குவதற்கு முன்னம், படைவீரர் ஒருவர், “தலைவருடைய உடலைக் குழிக்குள் இறக்கப்போகிறோம்… அதனால் கடைசியாக அவருடைய முகத்தைப் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்” என்றார். அங்கிருந்தவர்களும் அவருடைய முகத்தை பார்த்துக்கொண்டார்கள். அப்பொழுது யாரும் எதிர்பாராத ஒரு செயல் நடந்தது. அதைக் கண்டு அங்கிருந்த எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அது என்னவென்றால், அதுவரைக்கும் அமைதியாகவே இருந்த லியோனிட் பிரஸ்னேவின் மனைவி, லியோனிட் பிரஸ்னேவின் நெற்றியில் சிலுவை அடையாளம் வரைந்து, “இயேசுவே! உம்மீது நம்பிக்கை இல்லாமல் வாழ்ந்தவர் இவர்; இவருடைய குற்றங்களை நீர் மன்னித்து, இவர்க்கு நிலைவாழ்வை அளித்தருளும்” என்று வேண்டினார். இதைக் கண்டுதான் அங்கிருந்த எல்லாரும் ஜார்ஜ் புஷ் உட்பட, “கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத ஒருவர்க்கு கடவுள்மீதும் உயிர்ப்பின்மீதும் நம்பிக்கைகொண்டு இப்படியொரு மனைவியாக?’ என்று ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

இந்த நிகழ்வில் வருகின்ற லியோனிட் பிரஸ்னேவ் எப்படி கடவுள்மீது, அதிலும் குறிப்பாக உயிர்ப்பின்மீது நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தாரோ, அதுபோன்று இன்றைய நற்செய்தியிலும் உயிர்ப்பின்மீது நம்பிக்கையில்லாத சதுசேயர்களையும் அவர்கள் இயேசுவிடம் உயிர்ப்பு தொடர்பாக எழுப்புகின்ற சிக்கலான கேள்வியையும் அதற்கு இயேசு என்ன மறுமொழி கூறினார் என்பதையும் குறித்து வாசிக்கின்றோம். அவற்றைக் குறித்து இப்பொழுது நாம் சிந்தித்துப் பார்ப்போம்.

யார் இந்த சதுசேயர்கள்?

நற்செய்தியில் இயேசுவைச் சிக்கலில் மாட்டிவிடவேண்டும் என்று அவரிடம் வருகின்றார்களே சதுசேயர்கள், அவர்கள் யார் என்பதை முதலில் தெரிந்துகொள்வோம். சதுசேயர்கள், சாதோக்கின் வழிவந்தவர்கள் (எசே 44: 15); பழைய ஏற்பாட்டில் வருகின்ற முதல் ஐநூல்களை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள்; வானதூதர்கள்மீதோ, உயிர்ப்பின்மீதோ நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் (திப 23: 6-8) இவர்கள் வானதூதர்கள்மீதும் உயிர்ப்பின்மீதும் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்ததற்குக் காரணம், இவர்கள் ஏற்றுக்கொண்ட ஐநூல்களில் அவற்றைப் பற்றிச் சொல்லப்படவில்லையாம் (என்னவோர் அறிவார்ந்த செயல்!). இப்படிப்பட்டவர்கள்தான், ஒருவன் தன்னுடைய மனைவிக்குக் குழந்தை கொடுக்காமல் இறந்துபோனால், கொழுந்தனே மணந்து குழந்தை கொடுக்கலாம் என்ற சட்டத்தோடு வருகின்றார்கள் (இச 25: 5ff; தொநூ 38: 8; ரூத் 3:9; 4:12). இவர்கட்கு இயேசு என்ன மறுமொழி கூறினார் என்பதைத் தொடர்ந்து சிந்தித்துப் பார்ப்போம்

வருங்கால வாழ்வு எப்படி இருக்கும்?

சதுசேயர்கள் தன்னைச் சிக்கலில் மாட்டிவிடத்தான் வந்திருக்கின்றார்கள் என்று இயேசுவுக்கு நன்றாகவே தெரிந்திருக்கும். இருந்தாலும் அந்தத் தருணத்தைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு அவர்களுடைய அறியாமை விளக்கி, அறிவொளி ஊட்டுகின்றார் இயேசு. ‘இவ்வுலகில் இருப்பது போன்று மறுவுலகில் திருமணம் நடைபெறுவதில்லை; இனி அவர்கள் சாகமுடியாது என்பதால் வானதூதர்களைப் போன்றும் கடவுளின் மக்களாகவும் இருப்பார்கள்’ என்று இயேசு சதுசேயர்கட்குச் சொல்கின்ற வார்த்தைகள் இறந்து உயிர்த்தெழும்போது என்ன நடக்கும் என்பதற்கு விடையாக அமைகின்றது.

Comments are closed.