நற்செய்தியை அறிவித்தல் என்பது வாழ்வால் சான்றுபகர்தல்

அலட்சியம் அல்ல, ஒற்றுமையுடனான உலகமயமாக்கல் இவ்வுலகிற்கு தேவை என்றும், நற்செய்தியை அறிவித்தல் என்பது, நமக்காகக் காத்திருக்கும், இரக்கமுள்ள கடவுளுக்கு நம் வாழ்வால் சான்றுபகர்வதாகும் என்றும் எடுத்துரைத்தார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்.

மார்ச் 4 சனிக்கிழமையன்று இத்தாலிய தொலைக்காட்சியான RAIஇன் SUA IMMAGGINE அதாவது அவரது உருவில் என்னும் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களை வத்திக்கானின் கொன்சிஸ்தோரோ அறையில் சந்தித்து  மகிழ்ந்த போது இவ்வாறு கூறினார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்.

வாழ்க்கை மற்றும் பணியின் அனுபவங்களுக்கு சாட்சியமளிக்க தங்களையே  மற்றவர்களுக்காக அர்ப்பணிக்கக்கூடிய இளையோர் இருக்கிறார்கள் என்பதை தொலைக்காட்சி தொழில்நுட்ப வல்லுனர்கள் உலகிற்கு   நினைவூட்டுகின்றார்கள் என்று கூறிய திருத்தந்தை, நம்பிக்கையை உயிருடன் வைத்திருக்க அனுமதிக்கும் கதைகள் வழியாக அவை வாழ்ந்த நற்செய்தியின் அழகைக் காண தொலைக்காட்சி நிகழ்வுகள் உதவுகின்றன என்றும் எடுத்துரைத்தார்.

RAI தொலைக்காட்சி மற்றும் இத்தாலிய ஆயர் பேரவையின் ஒத்துழைப்பில் உருவாகி ஒளிபரப்பாகிக் கொண்டிருக்கும் SUA IMMAAGINE என்னும் நிகழ்ச்சி வத்திக்கான் புனித பேதுரு பெருங்கோவில் வளாகத்தில் நடக்கும் மூவேளை செப உரையுடன் இணைந்து செல்வதாகவும், வெளியே மக்களைப் பார்ப்பதற்கு முன்பு, சில நிமிடங்கள் அந்நிகழ்ச்சியைத் தான் தொடர்ந்து பார்ப்பதாகவும் தெரிவித்தார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்.

Comments are closed.