கிறிஸ்மஸின் உண்மையான மாட்சிமை மீண்டும் கண்டுணரப்படவேண்டும்

இரண்டு கிறிஸ்மஸ் குடில்கள், மற்றும், கிறிஸ்மஸ் மரத்தை வத்திக்கானுக்கு வழங்கியுள்ள இத்தாலியின் Sutrio, Rosello ஆகிய சிற்றூர்கள் மற்றும், குவாத்தமாலா நாட்டின் பிரதிநிதிகளை டிசம்பர் 03, இச்சனிக்கிழமையன்று  வத்திக்கானில் சந்தித்து தன் நன்றியையும் பாராட்டையும் தெரிவித்துள்ளார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்.

வத்திக்கானின் புனித பேதுரு வளாகத்தில் இச்சனிக்கிழமை மாலையில் திறக்கப்பட்டுள்ள கிறிஸ்மஸ் குடில், ஒளியேற்றப்பட்டுள்ள கிறிஸ்மஸ் மரம், மற்றும், திருத்தந்தை புனித 6ம் பவுல் அரங்கத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள கிறிஸ்மஸ் குடில் ஆகியவற்றை வழங்கிய இப்பிரதிநிதிகளுக்கு உரையாற்றிய திருத்தந்தை, கிறிஸ்மஸின் உண்மையான அர்த்தம் குறித்து எடுத்துரைத்துள்ளார்.

கடவுளைச் சந்திப்பதற்கு அவர் இருக்கும் இடங்களில் அவரை அடையவேண்டும் என்றும்,  மாட்டுத் தொழுவத்தில் பிறப்பதற்கு இயேசு செய்தது போன்று நம்மைச் சிறியவர்களாக்க நம்மையே நாம் தாழ்த்தவேண்டும் என்றும், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் கூறியுள்ளார்.

இப்பிரதிநிதிகளுக்கு, குறிப்பாக, இக்கிறிஸ்மஸ் குடில்களை அமைப்பதிலும், கிறிஸ்மஸ் மரத்தை வத்திக்கானுக்குக் கொண்டுவந்து அழகுபடுத்திய பணியிலும் ஈடுபட்டவர்களுக்கு தன் நன்றியைத் தெரிவித்த திருத்தந்தை, கிறிஸ்மஸ் மரம், மற்றும் கிறிஸ்மஸ் குடில்களின் முக்கியத்துவம் குறித்து எடுத்துரைத்தார்.

Comments are closed.