வாசக மறையுரை (நவம்பர் 12)

பொதுக்காலம் முப்பத்து இரண்டாம் வாரம்
வெள்ளிக்கிழமை
I சாலமோனின் ஞானம் 13: 1-9
II லூக்கா 17: 26-37
“கடவுளை அறியாத மனிதர் அனைவரும் அறிவிலிகள்”
கடவுள் இல்லையென்று மறுத்தவனின் அழிவு:
அவர் ஒரு பெரிய பேச்சாளர் என்பதால், அவருக்கென்று ஒரு இரசிகர் கூட்டம் இருந்தது. கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத அந்தப் பேச்சாளர் ஒருநாள் தன் இரசிகர்களிடம், “கடவுள் என்று ஒருவர் கிடையவே கிடையாது; அவரை நம்புகிறவன் முட்டாள். ஒருவேளை கடவுள் இருப்பது உண்மையானால் அருகே உள்ள மரத்தில் இப்போது நான் மோதுகின்றான். அந்த மரம் என்மேல் ஏதாவது பாதிப்பை ஏற்படுத்தினால், நான் கடவுள் இருக்கின்றார் என்று நம்புகிறேன்” எனச் சவால்விட்டார்.
இதற்குப் பிறகு அவர் அருகில் இருந்த ஒரு மரத்தில் ஓங்கி மோதினார். அவர் மோதிய வேகத்தில் மரத்தில் இருந்த காய்ந்துபோன கிளை மேலிருந்து கீழே விழுந்ததே அன்றி, அவர் எந்தவொரு பாதிப்பும் இன்றித் திடகாத்திரமாகவே இருந்தார். இதனால் அவர் தன் இரசிகர்களிடம், “கடவுள் என்ற ஒருவர் இல்லை என்பது இப்போது நிரூபணம் ஆகிவிட்டது!” என்று வெற்றிக் களிப்பில் கூறிவிட்டுத் தன் வீட்டிற்குச் சென்றார்.
அவர் வீட்டிற்குச் சென்றதும் தன் தோள்பட்டை லேசாக வலிப்பதை உணர்ந்தார். ‘என்ன ஆயிற்று?’ என்று அவர் வலி ஏற்பட்ட பகுதியை உற்றுப் பார்த்தபோது, அப்பகுதி நன்றாக வீங்கி இருக்கக் கண்டார். உடனே அவர் சிகிச்சை பெறுவதற்காகத் தனக்குத் தெரிந்த மருத்துவரிடம் சென்றார். அந்தோ பரிதாபம்! அவர் போகும் வழியிலேயே அவருடைய உயிர் பிரிந்தது.
உண்மையில் நடந்தது இதுதான்: கடவுள் இல்லவே இல்லை என்பதை நிரூபிப்பதற்காக அவர் மரத்தில் மோதியபோது, விஷப் பூச்சி ஒன்று அவரைக் கடித்துவிட்டது. அதனாலேயே அவருடைய உயிர் பிரிந்தது.
ஆம், இந்த மனிதர் கடவுள் இல்லவே இல்லை என நிரூபிக்க முயன்றார். ஆனால், கடவுள் ஒரு சிறு பூச்சியின் மூலம் தான் இருக்கின்றேன் என்பதை நிரூபித்தார். சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இன்றைய முதல் வாசகம், “கடவுளை அறியாத மனிதர் அனைவரும் இயல்பிலேயே அறிவிலிகள்” என்கிறது. ஏன் அவர்கள் அறிவிலிகள் என்பதைக் குறித்து நாம் சிந்திப்போம்.
திருவிவிலியப் பின்னணி:
‘கடவுளை அறியாத மனிதர் அனைவரும் இயல்பிலேயே அறிவிலிகள் ஆனார்கள்” என்ற வரிகளுடன்தான் இன்றைய முதல் வாசகம் தொடங்குகின்றது. கடவுளை அறியாத மனிதர் ஏன் அறிவிலிகள் எனில், அவர்கள் கண்ணுக்குப் புலப்படும் நல்லவற்றினின்று இருப்பவராம் கடவுளைக் கண்டு கொள்ள மறந்ததால்தான். இவ்வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தம் தருவதாய் இருக்கின்றது இன்றைய நற்செய்தி வாசகம்.
நற்செய்தியில் இயேசு கடவுளைப் பற்றிய அறிவோடு இருப்பவர்கள் மேலே எடுத்துக் கொள்ளப்படுவர், கடவுளைப் பற்றிய அறிவில்லாதவர் விட்டுவிடப் படுவர் என்கிறார். இதற்கு அவர் எடுத்துக்காட்டாக நோவாவின் காலத்திலும், லோத்தின் காலத்திலும் நடந்தவற்றைக் குறிப்பிடுகின்றார். கடவுளைப் பற்றிய அறிவோடு இருந்ததால் நோவா வெள்ளப்பெருக்கிலிருந்து காப்பாற்றார். அந்த அறிவில்லாத மற்றவர்களோ அழிந்து போனார்கள். மேலும் லோத்தின் மனைவி சோதோம் நகர்மீது இருந்த பற்றினால், அதைத் திரும்பிப் பார்த்தார். அதனால் அழிந்து போனார்.. இவ்வாறு கடவுளைப் பற்றி அறிந்தவர்கள் காப்பாற்றப்பட்டார்கள். அந்த அறிவில்லாதவர்கள் அழிந்து போனார்கள்.
ஆகையால், நாம் இவ்வுலகு, இவ்வுலக ஞானம் ஆகியவற்றைப் பற்றிப் பிடித்துக் கொண்டிருக்காமல், ஆண்டவரைப் பற்றி அறிந்து, அவரது அன்பில் நாளும் வளர்வோம்.
சிந்தனைக்கு:
 அறியாமை அழிவுக்கு வழிவகுக்கும்.
 ஒன்றுக்கும் உதவாத செல்வத்தில் அல்ல, ஒப்பற்ற செல்வத்தில் பற்று வைப்போம்.
 ஆண்டவரைப் பற்றிய அறிவில் நாளும் வளர்வோம்.

Comments are closed.