உலகில் 320 கோடி மக்களின் வாழ்வு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது – ஐ.நா. பொதுச்செயலர் கூட்டேரஸ்

வறட்சியால் 320 கோடி மக்களின் வாழ்வு

மேலும், ஜூன் 17, இவ்வியாழனன்று கடைப்பிடிக்கப்பட்ட, பாலைநிலங்கள் அதிகரிப்பு மற்றும், வறட்சி ஆகியவற்றை ஒழிக்கும் உலக நாளுக்கென்று, கூட்டேரஸ் அவர்கள் வெளியிட்ட செய்தியில், இந்நிலையால், உலகில் 320 கோடி மக்களின் வாழ்வு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதனால் சுற்றுச்சூழல் மற்றும், பூமிக்கோளத்தின் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்படவேண்டும் என்று வலியுறுத்திக் கூறியுள்ள கூட்டேரஸ் அவர்கள், மனித சமுதாயம், இயற்கை மீது, இரக்கமற்ற, மற்றும், அழிவைக்கொணரும் போரைத் தொடுத்து வருகிறது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பாலைநிலங்கள் அதிகரிப்பு மற்றும், வறட்சியை ஒழிக்கும் உலக நாள், 1995ம் ஆண்டு சனவரி 30ம் தேதி ஐ.நா. பொது அவையால் உருவாக்கப்பட்டது. அதே ஆண்டு ஜூன் 17ம் தேதி, அந்த உலக நாள் முதன்முதலில் கடைப்பிடிக்கப்பட்டது

Comments are closed.