மே 29 : நற்செய்தி வாசகம்

எந்த அதிகாரத்தால் நீர் இவற்றைச் செய்கிறீர்?
மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 27-33
அக்காலத்தில்
இயேசுவும் அவருடைய சீடர்களும் மீண்டும் எருசலேமுக்கு வந்தார்கள். இயேசு கோவிலில் நடந்துகொண்டிருந்தபோது தலைமைக் குருக்கள், மறைநூல் அறிஞர்கள், மூப்பர்கள் ஆகியோர் அவரிடம் வந்து, “எந்த அதிகாரத்தால் நீர் இவற்றைச் செய்கிறீர்? இவற்றைச் செய்ய உமக்கு அதிகாரம் கொடுத்தவர் யார்?” என்று கேட்டனர். இயேசு அவர்களுக்கு மறுமொழியாக, “நானும் உங்களிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன்; நீங்கள் மறுமொழி கூறுங்கள். அப்போது எந்த அதிகாரத்தால் இவற்றைச் செய்கிறேன் என நான் உங்களுக்குச் சொல்வேன். திருமுழுக்கு அளிக்கும் அதிகாரம் யோவானுக்கு விண்ணகத்திலிருந்து வந்ததா? அல்லது மனிதரிடமிருந்து வந்ததா? எனக்குப் பதில் சொல்லுங்கள்” என்றார். அவர்கள், “ ‘விண்ணகத்திலிருந்து வந்தது’ என்போமானால், ‘பின் ஏன் அவரை நம்பவில்லை’ எனக் கேட்பார். எனவே ‘மனிதரிடமிருந்து வந்தது’ என்போமா?” என்று தங்களிடையே பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் மக்கள் அனைவரும் யோவானை ஓர் இறைவாக்கினராகக் கருதியதால் அவர்கள் அவர்களுக்கு அஞ்சினார்கள். எனவே, அவர்கள் இயேசுவிடம், “எங்களுக்குத் தெரியாது” என்று பதிலுரைத்தார்கள். இயேசுவும் அவர்களிடம், “எந்த அதிகாரத்தால் இவற்றைச் செய்கிறேன் என்று நானும் உங்களுக்குக் கூறமாட்டேன்” என்றார்.
ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு.
————————————————
“ஞானத்தைத் தேடுவோர் யாவரும் கண்டுகொள்வர்”
பொதுக்காலம் எட்டாம் வாரம் சனிக்கிழமை
I சீராக்கின் ஞானம் 51: 12-20b
II மாற்கு 11: 27-33
“ஞானத்தைத் தேடுவோர் யாவரும் கண்டுகொள்வர்”
ஞானத்தோடு செயல்பட்ட துறவி:
மன்னன் ஒருவன் இருந்தான். இவனுக்குச் சதுரங்க விளையாட்டில் தன்னை வெல்ல யாருமே கிடையாது என்ற எண்ணமானது இருந்தது. அதனால் இவன் தன்னிடம் வருவோரிடம், “சதுரங்க விளையாட்டு விளையாடலாமா?” என்று கேட்டு, அவர்களைப் போட்டியில் வெற்றிக்கொண்டு, சதுரங்க விளையாட்டில் தன்னை வெல்ல யாருமே இல்லை என்ற மிதப்பில் இருந்தான். ஒருநாள் இவனைச் சந்திக்கத் துறவி ஒருவர் வந்தார். அவரையும் இவன் விட்டு வைக்கவில்லை. அவர் இவனிடம், “எனக்குச் சதுரங்க விளையாட்டைப் பற்றி எதுவும் தெரியாது” என்று சொல்லியும், இவன் அவரிடம், “போட்டியில் வென்றால், நீங்கள் எது கேட்டாலும் தருகின்றேன்” என்று சொல்லி, வலுகட்டாயமாக அவரை விளையாட வைத்தான். போட்டியில் துறவி மன்னனை மிக எளிதாக வெற்றிகொண்டார்.
பின்னர் அவன் துறவியிடம், “நீங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் கேளுங்கள். தருகின்றேன்” என்றான். அப்பொழுது துறவி அவனிடம், “எனக்கு வேறு எதுவும் வேண்டாம், இந்தச் சதுரங்கக் கட்டத்தில், முதல் கட்டத்தில் ஒரு நெல் மணி, இரண்டாவது கட்டத்தில் இரண்டு நெல் மணி, மூன்றாவது கட்டத்தில் நான்கு நெல்மணி, நான்காவது கட்டத்தில் எட்டு நெல் மணி என்ற விகிதம் இந்தச் சதுரங்கக் கட்டத்தில் உள்ள எல்லாக் கட்டங்களுக்கும் நெல்மணி தா” என்றார். “இவ்வளவு தானா?” என்று நினைத்துக்கொண்டு இவன், அவர் சொன்னது கட்டத்தில் நெல்மணிகளை வைத்து வந்தான். இருபத்து ஒன்றாம் கட்டம் வந்ததும், பத்து இலட்சத்திற்கு மேல் நெல் மணிகள் வந்தது. முப்பத்து ஒன்றாம் கட்டம் வந்ததும் நூறு கோடி நெல் மணிகளுக்கு மேல் நெல்மணிகள் தர வேண்டி வந்தது. இதைக்கண்டு அதிர்ந்து போன இவன், துறவியின் காலில் விழுந்து, “ஐயா! என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். இது என்னுடைய ஆணவத்திற்குக் மிகப்பெரிய தண்டனை” என்றான். துறவி அவனை மன்னித்து, தனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தார்.
ஆம், இந்நிகழ்வில் வரும் துறவி தன்னுடைய ஞானத்தால், சதுரங்க விளையாட்டில் தன்னை வெல்ல யாருமில்லை என்று நினைத்த மன்னனை வெற்றிகொண்டார். நற்செய்தியில் இயேசு, மறைநூல் அறிஞர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு ஞானம் நிறைந்த பேச்சால் பதிலளித்து, அவர்களை பேசவிடாமல் செய்கிறார். அது குறித்து நாம் சிந்திப்போம்.
விவிலியப் பின்னணி:
இயேசு எருசலேம் திருக்கோயிலைத் தூய்மைப்படுத்தியதும், “எந்த அதிகாரத்தால் நீர் இவற்றைச் செய்கிறீர்?” என்று தலைமைக் குருக்களும், அவர்களைச் சார்ந்தவர்களும் கேள்வி கேட்கின்றபொழுது, இயேசு அவர்களிடம், “திருமுழுக்கு அளிக்கும் அதிகாரம் யோவானுக்கு விண்ணகத்திலிருந்து வந்ததா? அல்லது மண்ணகத்திலிருந்து வந்ததா?” எனப் பதில் கேள்வி கேட்டு, அவர்கள் பேசமுடியாதவாறு செய்கின்றார். இயேசு தன்னிடம் கேட்டவர்களிடம் இவ்வாறு பதிலளித்தார் எனில், அவர் ஞானத்தின் ஊற்றாய் இருந்தார். இன்றைய முதல் வாசகம், “ஞானத்தில்பால் என் உள்ளத்தைச் செலுத்தினேன்; தூய்மையில் அதைக் கண்டுகொண்டேன்” என்கிறது. எனவே, இயேசுவைப் போன்று ஞானத்தோடு பேச, அதை நாம் முதன்மையாகத் தேடுவோம்.
சிந்தனைக்கு:
 ஆண்டவரிடம் கொள்ளும் அச்சமே ஞானத்தின் தொடக்கம் (நீமொ 1: 7).
 விண்ணுலகிலும் மண்ணுலகிலும் அனைத்து அதிகாரமும் இயேசுவுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது (மத் 28: 18).
 நாம் ஆண்டவருக்கு அஞ்சி அவர் வழியில் நடந்தால், எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையையும் நம்மால் எதிர்கொள்ள முடியும்

Comments are closed.