ஜுன் 27 : நற்செய்தி வாசகம்

கிழக்கிலும் மேற்கிலுமிருந்து பலர் வந்து, ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு ஆகியோருடன் விண்ணரசின் பந்தியில் அமர்வர்.
மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 5-17
அக்காலத்தில்
இயேசு கப்பர்நாகுமுக்குச் சென்றபோது நூற்றுவர் தலைவர் ஒருவர் அவரிடம் உதவி வேண்டி வந்தார். “ஐயா, என் பையன் முடக்குவாதத்தால் மிகுந்த வேதனையுடன் படுத்துக் கிடக்கிறான்” என்றார். இயேசு அவரிடம், “நான் வந்து அவனைக் குணமாக்குவேன்” என்றார்.
நூற்றுவர் தலைவர் மறுமொழியாக, “ஐயா, நீர் என் வீட்டிற்குள் அடியெடுத்து வைக்க நான் தகுதியற்றவன். ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லும்; என் பையன் நலமடைவான். நான் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டவன். என் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட படைவீரரும் உள்ளனர். நான் அவர்களுள் ஒருவரிடம் ‘செல்க’ என்றால் அவர் செல்கிறார். வேறு ஒருவரிடம் ‘வருக’ என்றால் அவர் வருகிறார். என் பணியாளரைப் பார்த்து ‘இதைச் செய்க’ என்றால் அவர் செய்கிறார்” என்றார்.
இதைக் கேட்டு இயேசு வியந்து, தம்மைப் பின்தொடர்ந்து வந்தவர்களை நோக்கி, “உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்: இஸ்ரயேலர் யாரிடமும் இத்தகைய நம்பிக்கையை நான் கண்டதில்லை. கிழக்கிலும் மேற்கிலுமிருந்து பலர் வந்து ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு ஆகியோருடன் விண்ணரசின் பந்தியில் அமர்வர். அரசுக்கு உரியவர்களோ புறம்பாக உள்ள இருளில் தள்ளப்படுவார்கள். அங்கே அழுகையும் அங்கலாய்ப்பும் இருக்கும்” என்றார். பின்னர் இயேசு நூற்றுவர் தலைவரை நோக்கி, “நீர் போகலாம், நீர் நம்பியவண்ணமே உமக்கு நிகழும்” என்றார். அந்நேரமே பையன் குணமடைந்தான்.
இயேசு பேதுருவின் வீட்டிற்குள் சென்றபோது, பேதுருவின் மாமியார் காய்ச்சலாய்ப் படுத்திருப்பதைக் கண்டார். இயேசு அவரது கையைத் தொட்டதும் காய்ச்சல் அவரை விட்டு நீங்கிற்று. அவரும் எழுந்து இயேசுவுக்குப் பணிவிடை செய்தார்.
பேய் பிடித்த பலரை மாலை வேளையில் இயேசுவிடம் கொண்டு வந்தனர். அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்ல அசுத்த ஆவிகள் ஓடிப்போயின. மேலும் எல்லா நோயாளர்களையும் அவர் குணமாக்கினார். இவ்வாறு, ‘அவர் நம் பிணிகளைத் தாங்கிக்கொண்டார்; நம் துன்பங்களைச் சுமந்துகொண்டார்’ என்று இறைவாக்கினர் எசாயா உரைத்தது நிறைவேறியது.
ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு.
—————————————
மத்தேயு 8: 5-17
அவரில் நம் முழு எடையையும் இறக்கி வைப்போம்
நிகழ்வு
ஸ்காட்லாந்தில் பிறந்து, தெற்குப் பசிபிக் கடலில் உள்ள தீவுகளில் இருந்த மக்களுக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தையை எடுத்துரைத்து வந்தவர், மறைப்பணியாளரான ஜான் கிப்சன் பாட்டன் என்பவர். இவர் அங்கிருந்த மக்கள் பேசக்கூடிய மொழியில் திருவிவிலியத்தை மொழிபெயர்த்து வந்தார். இப்படிப்பட்ட சமயத்தில் இவருக்கு நம்பிக்கை என்ற வார்த்தையை எப்படி மொழிபெயர்க்கவேண்டும் என்று தெரியவில்லை. நம்பிக்கைக்கு இணையான வார்த்தை அந்த மக்கள் பேசக்கூடிய மொழியில் இல்லாததால் இவர் என்ன செய்யதென்று குழம்பித் தவித்தார்.
இந்நிலையில் ஒருநாள் ஜான் கிப்சன் பாட்டனைப் பார்ப்பதற்குப் பெரியவர் ஒருவர் வந்தார். வந்தவர் கொஞ்சம் தடிமனாக வேறு இருந்தார். அவர், ஜான் கிப்சனுக்கு முன்பாக இருந்த ஒரு நாற்காலியில் அமர்ந்துகொண்டார். நாற்காலியில் அமர்ந்துகொண்டபோதும் அவர் நிலைகொள்ளாமலேயே இருந்தார். இதனால் அவர் தனக்கு முன்பாக இருந்த இன்னொரு நாற்காலியில் தன்னுடைய இரண்டு கால்களையும் எடுத்து வைத்து அமர்ந்தார். இப்பொழுது அவர் மிகவும் வசதியாக அமர்ந்துகொண்டதை உணர்ந்தார். பின்னர் அவர் ஜான் கிப்சனிடம், “இந்த நாற்காலியில் என் முழு எடையையும் இறக்கி வைத்துவிட்டு அமரும்போது எவ்வளவு வசதியாக இருக்கின்றது” என்றார்.
இதைக் கேட்ட ஜான் கிப்சனுக்குப் பொறி தட்டியது. இத்தனை நாள்களும் நாம் தேடிக்கொண்டிருந்த நம்பிக்கை என்ற வார்த்தைக்குச் சரியான வார்த்தை கிடைத்துவிட்டது என்று திருவிவிலியத்தில் எங்கெல்லாம் நம்பிக்கை என்ற சொல் வந்ததோ, அந்த இடத்திலெல்லாம் ‘முழு எடையையும் இறக்கி வைத்தல்’ என்ற சொற்களைப் பயன்படுத்தினார்.
ஆம், ‘இறைவனால் எல்லாம் கூடும்’ என்று நம்முடைய முழு எடையையும் அவர்மீது இறக்கி வைத்துச் செயல்பட்டால் அல்லது அவர்மீது ஆழமான நம்பிக்கை கொண்டு செயல்பட்டால், நாம் வேண்டியது நிறைவேறும் என்பது உறுதி. இன்றைய நற்செய்தி வாசகம் நம்பிக்கையினால் நாம் இறைவனிடம் வேண்டுவது நிறைவேறும் என்ற செய்தியை எடுத்துச் சொல்வதாக இருக்கின்றது. அது குறித்து இப்பொழுது சிந்தித்துப் பார்ப்போம்.
புறவினத்தாரான நூற்றுவத் தலைவர் இயேசுவின்மீதுகொண்ட நம்பிக்கை
நற்செய்தியில், நூற்றுவத்தலைவர் இயேசுவின்மீதுகொண்ட நம்பிக்கையினால் தன்னுடைய பையனின் முடக்குவாதம் நீங்கி நலம்பெறுவதைக் குறித்து வாசிக்கின்றோம். இந்த நூற்றுவத் தலைவர் யூதர் கிடையாது; புறவினத்தார். இப்படிப்பட்டவர் இயேசுவைக் குறித்து முழுமையாகத் தெரிந்திருப்பதற்கு வாய்ப்புக் கிடையாது, மற்றவர்கள் சொன்னதைக் கொண்டுதான் இயேசுவைக் குறித்து ஓரளவு தெரிந்திருக்க முடியும். அப்படியிருந்தாலும் இயேசுவின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை கொண்டு, அவரிடம், “நீர் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லும்; என் பையன் நலமடைவான்” என்று சொல்கின்றார். இயேசுவும் இவருடைய நம்பிக்கையைக் கண்டு, இவருடைய பையனுக்கு நலமாளிக்கின்றார்.
இதில் நாம் கவனிக்கவேண்டியது, இயேசு சொல்லக்கூடிய, ‘இஸ்ரயேலர் யாரிடமும் இத்தகைய நம்பிக்கையை நான் கண்டதில்லை’ என்பதுதான். இயேசு எந்த மக்கள் நடுவில் அதிகமாகப் பணிசெய்தாரோ, அந்த மக்கள் அவர்மீது நம்பிக்கை கொள்ளவில்லை (மாற் 6:6). மாறாக, அவரைக் குறித்து அவ்வளவாகக் கேள்விப்படாத புறவினத்து மக்கள் அவர்மீது ஆழமான நம்பிக்கை கொண்டு வாழ்ந்து வந்தார்கள். இதனால்தான் இயேசு நூற்றுவத் தலைவரின் நம்பிக்கையை வியந்து பாராட்டுகின்றார்.

Comments are closed.