பொதுமக்களுக்கான அவசர இலக்கங்களை வெளியிட்ட ஜனாதிபதி செயலணி

கொரோனா வைரஸ் தொடர்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அத்திவாசிய சேவைகளுக்கான ஜனாதிபதி செயலணி பொதுமக்களுக்கான அவசர இலக்கங்களை அறிவித்துள்ளது.

இவற்றின் மூலம் பொதுமக்கள் தமக்கான தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளமுடியும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அவசர தேவை தொடர்பான ஜனாதிபதி செயலணியை தொடர்புகொள்ள வேண்டுமாயின் பொதுமக்கள் – 0114354854 அல்லது 0114733600 அல்லது 01134562004 என்ற தொலைபேசி இலக்கங்களுடன் தொடர்புகொள்ளலாம்.

அல்லது ptf@pmoffice.gov.lk என்ற இணையத்தில் பார்க்கமுடியும். இதேவேளை பொதுநிர்வாக அமைச்சு அவசர இலக்கங்களை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

இவை மூலம் பொதுமக்கள் எந்த அவசர தேவைகள் தொடர்பில் தொடர்பு கொள்ளமுடியும். இலக்கங்கள்- 0760390981 அல்லது 0760390437 அல்லது 0712500031 அல்லது 0766528068

Comments are closed.