திருத்தந்தை ஜெபத்தின் தமிழாக்கம்

கடவுளுடைய வார்த்தையைக் கேட்பது
பரிசுத்த தந்தை:
தந்தை, மகன் மற்றும் தூய ஆவியானவர் பெயராலே… -ஆமென்.
பாப்பரசர்:
மன்றாடுவோமாக…
சர்வவல்லமையுள்ள இரக்கமுள்ள கடவுளே,
எங்கள் வேதனையான நிலையைப் பாருங்கள்.
உங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஆறுதல் தாருங்கள்.
நம்பிக்கையுடன் எங்கள் இதயங்களைத் திறக்கவும்.
ஏனென்றால், எங்களிடையே உங்கள் இருப்பை நாங்கள் உணர்கிறோம்….
-ஆமென்.
நற்செய்தி
வாசகர்:
மாற்கு 4, 35-41 படி நற்செய்தியிலிருந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையைக் கேளுங்கள்
அன்று, மாலை வந்தபோது, ​​இயேசு தம்முடைய சீஷர்களிடம், “மற்ற கரைக்குச் செல்வோம்” என்றார். மேலும்,
கூட்டத்தைத் தள்ளிவிட்டு, அவர்கள் படகில் இருந்தபடியே அவரை அழைத்துச் சென்றார்கள். மற்ற படகுகளும் இருந்தன
அவருடன்.
ஒரு பெரிய காற்று புயல் மற்றும் அலைகள் படகில் சிந்தின, அது இப்போது இருந்தது
முழு. அவர் தலையணையில் நின்று தூங்கினார். பின்னர் அவர்கள் அவரை எழுப்பி அவரை நோக்கி:
“நாங்கள் அழிகிறோம் என்று நீங்கள் கவலைப்படவில்லையா?”
அவர் விழித்தெழுந்து, காற்றை அச்சுறுத்தி, கடலை நோக்கி: “வாயை மூடு, அமைதியாக இரு!”
காற்று நின்று பெரும் அமைதி நிலவியது. பின்னர் அவர் அவர்களை நோக்கி, “நீங்கள் ஏன் பயப்படுகிறீர்கள்? நீங்கள் இன்னும்
நம்பவில்லையா? “.
அவர்கள் மிகுந்த அச்சத்துடன் சென்றார்கள், அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர்: “அப்படியானால் அவர் யார்?,
காற்றும் கடலும் அவருக்குக் கீழ்ப்படிகின்றனவே? » என்றனர்.
பாப்பரசரின் தியானம்.
சான் மார்செல்லோவின் சிலுவைக்கு முன் நினைவு (சிலுவையில்…)
கர்த்தாவே, நாங்கள் உன்னை நேசிக்கிறோம்.
உண்மையான கடவுளும் உண்மையான மனிதரும், இந்த பரிசுத்த சடங்கில் உண்மையிலேயே இருக்கிறார்கள்
ஆண்டவரே, நாங்கள் உங்களை வணங்குகிறோம்
நம்முடைய இரட்சகர், கடவுள் நம்முடன், உண்மையுள்ளவர், கருணை நிறைந்தவர்
ஆண்டவரே, நாங்கள் உங்களை வணங்குகிறோம்
படைப்பு மற்றும் வரலாற்றின் மன்னர் மற்றும் இறைவன்
ஆண்டவரே, நாங்கள் உங்களை வணங்குகிறோம்
பாவத்தையும் மரணத்தையும் வென்றவர்
ஆண்டவரே, நாங்கள் உங்களை வணங்குகிறோம்
மனிதனின் நண்பரே, பிதாவின் வலது புறத்தில் எழுந்து உயிரோடு இருக்கிறார்
ஆண்டவரே, நாங்கள் உங்களை வணங்குகிறோம்
கர்த்தாவே, நாங்கள் உங்களை நம்புகிறோம்.
பிதாவின் குமாரன், நம்முடைய இரட்சிப்புக்காக பரலோகத்திலிருந்து இறங்கினான்
கர்த்தாவே, நாங்கள் உம்மை நம்புகிறோம்
எங்கள் துயரங்களை அழிக்கும் பரலோக மருத்துவர்
கர்த்தாவே, நாங்கள் உம்மை நம்புகிறோம்
அழியாத ஆட்டுக்குட்டி, எங்களை தீமையிலிருந்து மீட்பதற்கு நீங்கள் முன்வருகிறீர்கள்
கர்த்தாவே, நாங்கள் உம்மை நம்புகிறோம்
நீங்கள் விரும்பும் மந்தைக்காக தனது உயிரைக் கொடுக்கும் நல்ல ஆயன்
கர்த்தாவே, நாங்கள் உம்மை நம்புகிறோம்
நற்கருணை மற்றும் அழியாத மருந்து வாழ்க, அது நமக்கு நித்திய வாழ்வைத் தருகிறது
கர்த்தாவே, நாங்கள் உம்மை நம்புகிறோம்
கர்த்தாவே, எங்களை விடுவிக்கவும்.
சாத்தானின் சக்தி மற்றும் உலகின் மயக்கங்களிலிருந்து
கர்த்தாவே, எங்களை விடுவிக்கவும்
பெருமை மற்றும் நீங்கள் இல்லாமல் செய்ய முடியும் என்ற அனுமானத்திலிருந்து
கர்த்தாவே, எங்களை விடுவிக்கவும்
பயம் மற்றும் வேதனையின் ஏமாற்றங்களிலிருந்து
கர்த்தாவே, எங்களை விடுவிக்கவும்
அவநம்பிக்கை மற்றும் விரக்தியிலிருந்து
கர்த்தாவே, எங்களை விடுவிக்கவும்
இதயத்தின் கடினத்தன்மை மற்றும் அன்பின் இயலாமை ஆகியவற்றிலிருந்து
கர்த்தாவே, எங்களை விடுவிக்கவும்
கர்த்தாவே, எங்களை காப்பாற்றுங்கள்.
மனிதகுலத்தை பாதிக்கும் அனைத்து தீமைகளிலிருந்தும்
கர்த்தாவே, எங்களைக் காப்பாற்றுங்கள்
பசி, பஞ்சம், சுயநலம் ஆகியவற்றிலிருந்து
கர்த்தாவே, எங்களைக் காப்பாற்றுங்கள்
நோய்கள், தொற்றுநோய்கள் மற்றும் சகோதரனின் பயம் ஆகியவற்றிலிருந்து
கர்த்தாவே, எங்களைக் காப்பாற்றுங்கள்
பேரழிவு தரும் பைத்தியக்காரத்தனத்திலிருந்து, இரக்கமற்ற ஆர்வங்கள் மற்றும் வன்முறையிலிருந்து
கர்த்தாவே, எங்களைக் காப்பாற்றுங்கள்
ஏமாற்றுவதிலிருந்து, மோசமான தகவல்களிலிருந்தும், மனசாட்சியைக் கையாளுவதிலிருந்தும்
கர்த்தாவே, எங்களைக் காப்பாற்றுங்கள்
கர்த்தாவே!
பாலைவனத்தைக் கடக்கும் உங்கள் தேவாலயத்தைப் பாருங்கள்
கர்த்தாவே, எங்களை ஆறுதல்படுத்துங்கள்
பயம் மற்றும் வேதனையால் பயந்து, மனிதநேயத்தைப் பாருங்கள்
கர்த்தாவே, எங்களை ஆறுதல்படுத்துங்கள்
தனிமையால் ஒடுக்கப்பட்ட நோயுற்றவர்களையும், இறப்பவர்களையும் பாருங்கள்
கர்த்தாவே, எங்களை ஆறுதல்படுத்துங்கள்
சோர்வு தீர்ந்துபோன மருத்துவர்கள் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களைப் பாருங்கள்
கர்த்தாவே, எங்களை ஆறுதல்படுத்துங்கள்
சோர்வுகளின் எடையைச் சுமக்கும் அரசியல்வாதிகள் மற்றும் நிர்வாகிகளைப் பாருங்கள்
கர்த்தாவே, எங்களை ஆறுதல்படுத்துங்கள்
கர்த்தாவே, உம்முடைய ஆவியைக் கொடுங்கள்.
சோதனை மற்றும் இழப்பு நேரத்தில்
கர்த்தாவே, உமது ஆவியை எங்களுக்குக் கொடுங்கள்.
சோதனையிலும் பலவீனத்திலும்
கர்த்தாவே, உமது ஆவியை எங்களுக்குக் கொடுங்கள்.
தீமைக்கும் பாவத்திற்கும் எதிரான போராட்டத்தில்
கர்த்தாவே, உமது ஆவியை எங்களுக்குக் கொடுங்கள்.
உண்மையான நன்மை மற்றும் உண்மையான மகிழ்ச்சியைத் தேடுவதில்
கர்த்தாவே, உமது ஆவியை எங்களுக்குக் கொடுங்கள்.
உங்களிடமும் உங்கள் நட்பிலும் இருக்க வேண்டும் என்ற முடிவில்
கர்த்தாவே, உமது ஆவியை எங்களுக்குக் கொடுங்கள்.
கர்த்தாவே, நம்பிக்கையைத் திறந்து விடுங்கள்.
பாப்பரசர்:
மனறாடுவோமாக…
கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து,
நற்கருணையின் போற்றத்தக்க சடங்கில்
உங்கள் உயிர்ப்பின் நினைவுச்சின்னத்தை எங்களுக்கு விட்டுவிட்டீர்கள்,
உயிருள்ள நம்பிக்கையுடன் வழிபடுவோம்.
உங்கள் உடல் மற்றும் உங்கள் இரத்தத்தின் புனிதம்,
எம்மில் மீட்பின் நன்மைகளை எப்போதும் உணர.
என்றென்றைக்கும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கிறவர்களே.
-ஆமென்.
புனித பீட்டர்ஸ் பசிலிக்காவின் பேராயர் கார்டினல் ஏஞ்சலோ கோமாஸ்ட்ரி ஆசீர்வாதத்தை அறிவிக்கிறார்
“உர்பி எட் ஓர்பி”:
பரிசுத்த தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் அனைவருக்கும்
நற்கருணை ஆசீர்வாதம் வழங்குகிறார்கள்.
வானொலி,
தொலைக்காட்சி
மற்றும் பிற தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பங்கள் மூலமாக
முழுமையான மகிழ்ச்சி
வடிவத்தில் ஆசீர்வாதம் அளிக்கிறார்.
– இறைவன் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்.
– அவருடைய பரிசுத்த பெயர் பாக்கியம்.
– ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து, உண்மையான கடவுள் மற்றும் உண்மையான மனிதர்.
– இயேசுவின் பெயர் பாக்கியம்.
– அவருடைய மிகவும் புனிதமான இருதயத்தை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது.
– அவருடைய விலைமதிப்பற்ற இரத்தம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது.
– பலிபீடத்தின் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட புனிதத்தில் இயேசுவை ஆசீர்வதித்தார்.
– பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்.
– கடவுளின் தாய், மரியாள் மிகவும் பரிசுத்தமானவர்.
– உங்கள் பரிசுத்த மற்றும் மாசற்ற கருத்தாக்கத்திற்கு ஆசீர்வதிக்கப்படுங்கள்.
– உங்கள் புகழ்பெற்ற அனுமானம் பாக்கியவானாக.
– மரியாவின் கன்னி மற்றும் தாயின் பெயர் பாக்கியம்.
– புனித ஜோசப், அவரது மிகவும் தூய்மையான கணவர்.
– தேவதூதர்களிடமும் பரிசுத்தவான்களிலும் கடவுள் பாக்கியவான்….

Comments are closed.