ஜூன் 8 : நற்செய்தி வாசகம்

நம் ஆண்டவராகிய கடவுள் ஒருவரே ஆண்டவர்.

✠ மாற்கு எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 28b-34

அக்காலத்தில்

மறைநூல் அறிஞருள் ஒருவர், இயேசு சதுசேயர்களுக்கு நன்கு பதில் கூறிக்கொண்டிருந்ததைக் கண்டு அவரை அணுகி வந்து, “அனைத்திலும் முதன்மையான கட்டளை எது?” என்று கேட்டார். அதற்கு இயேசு, “இஸ்ரயேலே கேள். நம் ஆண்டவராகிய கடவுள் ஒருவரே ஆண்டவர். உன் முழு இதயத்தோடும் முழு உள்ளத்தோடும் முழு மனத்தோடும் முழு ஆற்றலோடும் உன் ஆண்டவராகிய கடவுளிடம் அன்புகூர்வாயாக’ என்பது முதன்மையான கட்டளை. ‘உன்மீது நீ அன்புகூர்வது போல் உனக்கு அடுத்திருப்பவர் மீதும் அன்புகூர்வாயாக’ என்பது இரண்டாவது கட்டளை. இவற்றைவிட மேலான கட்டளை வேறு எதுவும் இல்லை” என்றார். அதற்கு மறைநூல் அறிஞர் அவரிடம், “நன்று போதகரே, ‘கடவுள் ஒருவரே; அவரைத் தவிர வேறு ஒரு கடவுள் இல்லை’ என்று நீர் கூறியது உண்மையே. அவரிடம் முழு இதயத்தோடும் முழு அறிவோடும் முழு ஆற்றலோடும் அன்பு செலுத்துவதும், தன்னிடம் அன்பு கொள்வது போல் அடுத்திருப்பவரிடம் அன்பு செலுத்துவதும் எரிபலிகளையும் வேறு பலிகளையும் விட மேலானது” என்று கூறினார். அவர் அறிவுத்திறனோடு பதிலளித்ததைக் கண்ட இயேசு அவரிடம், “நீர் இறையாட்சியினின்று தொலையில் இல்லை” என்றார். அதன்பின் எவரும் அவரிடம் எதையும் கேட்கத் துணியவில்லை.

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு.

_____________________________________

காக்கும் ஆண்டவர்

ஆண்டவரை அன்பு செய்வோம்

இயேசு எருசலேம் திருக்கோயிலில் வாணிபம் செய்தவர்களை விரட்டியடித்த செயல் அதிகாரத்தில் இருந்த அத்தனை பேரையும் அசைத்துப் பார்த்தது. இதனால் யூத சமூகத்தில் அதிகாரத்தில் இருந்த அத்தனை பேரும் அவரிடம் வந்து அவரைப் பேச்சில் சிக்க வைக்க முயல்கின்றார்கள். இன்றைய நற்செய்தியிலோ மறைநூல் அறிஞர் இயேசுவிடம் வந்து, “அனைத்திலும் முதன்மையான கட்டளை எது?” என்றொரு கேள்வியைக் கேட்கின்றார்.

மறைநூல் அறிஞருக்கு அனைத்திலும் முதன்மையான கட்டளை எது என்று நன்றாகவே தெரிந்திருக்கும். எனினும் அவர் இயேசுவிடம் உள்நோக்கத்தோடு இக்கேள்வியைக் கேட்கின்றார். இயேசு அவரிடம், இணைச்சட்ட நூல் 6: 5, லேவியர் 19: 18 ஆகிய இரண்டு இறைவார்த்தைப் பகுதிகளையும் இணைத்து, பதிலாகத் தருகின்றார்.

கடவுளை அன்பு செய்வதும், அதற்கு இணையாக அடுத்திருப்பவரை அன்பு செய்வதும்தான் முதன்மையான கட்டளை என்றால், இந்தக் கட்டளையின்படி வாழ்கின்றார்கள் இன்றைய முதல் வாசகத்தில் வரும் தோபியாவும் சாராவும். இவர்கள் இருவரும் தங்கள் இல்லற வாழ்க்கையைத் தொடங்கும் முன்பாக, கடவுள் தங்களைக் காத்திடுமாறு மன்றாடுகின்றார்கள். கடவுளும் அவர்களை ஆபத்திலிருந்து காக்கின்றார்.

கடவுளை அன்பு செய்யவேண்டும் என்றால், பெயரளவில் நின்று விடாமல் அதனைச் செயலில் காட்ட வேண்டும் (1 யோவா 3: 18). தோபியாவும் சாராவும் கடவுள்மீது கொண்டிருந்த அன்பைத் தங்கள் செயலில் காட்டினார்கள். இதனால் இன்றைய நாளில் நாம் பதிலுரைப்பாடலாகப் பாடக்கேட்ட திருப்பாடல் 128 இல் சொல்லப்படும் எல்லா ஆசிகளையும் பெற்றார்கள்.

கடவுளை நாம் அன்பு செய்யவேண்டும்; அவருக்கு அஞ்சி வாழ வேண்டும். அப்போது அவர் நம்மை எல்லாத் தீமையிலிருந்து காத்து, நமக்கு அருள் பாலிப்பார்.

நிலநடுக்கத்திலும் புன்னகை

1906 ஆம் ஆண்டு சான் பிரான்சிகோ நகரில் பெரிய நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. அதில் ஆயிரக்கணக்கான வீடுகளும் பாலங்களும் இடிந்து தரைமட்டமாயின.

இதையடுத்து, மீட்புக் குழுவினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று, இடிபாடுகளில் சிக்கியவர்களை அப்புறப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டனர். அவர்கள் தொடர்ந்து மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, பெரியவர் ஒருவரை உயிரோடு மீட்டனர். இதில் வியப்பு என்னவென்றால், மீட்புக் குழுவினர் அவரை இடிபாடுகளிலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்தபோது, அவர் சிரித்துக் கொண்டே இருந்தார்.

Comments are closed.