இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக் கருத்துக்கள்

மகிழ்ச்சி நிறை மறையுண்மைகள்.
1. தேவமாதாவுக்கு கபிரியல் அதிதூதர் காட்சி அளித்து மங்கள வார்த்தை சொன்னதைத் தியானித்து,
பிறந்த இயேசு பாலன் நம் உள்ளங்களிலும், இல்லங்களிலும் அன்பையும், அமைதியையும், சமாதானத்தையும் பொழிய வேண்டி இந்த முதல் 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
2. தேவமாதா எலிசபெத்து அம்மாளை சந்தித்ததைத் தியானித்து,
இன்று திருத்தூதர், நற்செய்தியாளர் புனித யோவானின் விழாவை கொண்டாடும் நாம், அவரை திருச்சபைக்குத் தந்த நம் இறைவனுக்கு நன்றியாக இந்த இரண்டாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
3. குழந்தை இயேசு பிறந்ததைத் தியானித்து,
இன்றையத் திருப்பலி முதல் வாசகத்தில் திருத்தூதர் யோவான் கூறியது போல, நம் வாழ்வில் நாம் கண்ட, கேட்ட இயேசுவின் புதுமைகளை முழுமையாக விசுவசித்து பிறருக்கு அறிவிக்க வேண்டி
இந்த மூன்றாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
4. குழந்தை இயேசுவை ஆலயத்தில் காணிக்கையாகக் கொடுத்ததைத் தியானித்து,
மக்களிடையே அச்சத்தை உண்டாக்கும் பரவி வரும் ஓமைக்ரான் வைரஸினால் மக்களுக்கு அதிக பாதிப்புகள் ஏற்படாமல் இருக்க வேண்டி இந்த நான்காவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
5. காணமற் போன குழந்தை இயேசுவைக் கண்டு பிடித்ததைத் தியானித்து,
இந்த வாரம் முழுவதும் நமது பேச்சிலும், செயலிலும் தூய ஆவியானவர் நம்மை நன்கு வழி நடத்திட தேவையான ஞானத்தைத் தந்தருள வேண்டி இந்த ஐந்தாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
ஆமென்.

Comments are closed.