குருபரன் அவர்கள் மீதான அழுத்தத்திற்கு யாழ். மறைமாவட்ட நீதி சமாதான ஆணைக்குழு கண்டனம்.

யாழ். பல்கலைக்கழக சட்டத்துறை தலைவர் குமரவடிவேல் குருபரன் அவர்கள் மீதான அழுத்தத்திற்கு யாழ். மறைமாவட்ட நீதி சமாதான ஆணைக்குழு கண்டனம்.

Comments are closed.