தொற்றுநோயும், காலநிலை மாற்றமும், ஒரே நெருக்கடியின் இரு பக்கங்கள்

கொரோனா தொற்றுநோயை ஒட்டிய கதவடைப்பால் ஏழ்மையும் பசியும் அதிகரித்துள்ள அதேவேளை, சுற்றுச்சூழல் அழிவாலும் ஏழை மக்களின் வாழ்வாதாரங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன

Comments are closed.