திருஅவையில் 21 புதிய கர்தினால்கள் நியமனம்

வெவ்வேறு இசைக்கருவிகளின் திறமையான கலவையான சிம்பொனி என்னும் கூட்டிசையில், ஒவ்வொன்றும் அதனதன் பங்களிப்பை அளிக்கின்றது என்றும், சில நேரங்களில் தனியாக, சில சமயங்களில் வேறொருவருடன் இணைந்து, சில சமயங்களில் முழு குழுமத்துடன் இணைந்து பன்முகத்தன்மையுடன் செயலாற்றுகின்றது என்றும் கூறினார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்.

செப்டம்பர் 30 சனிக்கிழமை வத்திக்கானின் தூய பேதுரு பெருங்கோவில் வளாகத்தில் நடைபெற்ற திருஅவையில் 21 புதிய கர்தினால்களை நியமிக்கும் செப வழிபாட்டின்போது இவ்வாறு கூறினார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்.

இசைக்குழுவின் உருவத்தில் நம்மைப் பிரதிபலிப்பது, மற்றும் தலத்திருஅவையின் ஒருங்கிணைந்த பயணத்தில் நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை சிறப்பாக் கற்றுக்கொள்வது நல்லது என்று வலியுறுத்திய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இசைக்குழுமத்தை ஒருங்கிணைத்து வழிநடத்துபவர், எல்லாருடைய குரலுக்கும் செவிமடுப்பவராக இருக்க வேண்டும் என்றும் கூறினார்.

ஒவ்வொரு நபரின் படைப்பாற்றலை வளர்க்கவும், செய்யும் பணிகளில் நம்பகத்தன்மையை உருவாக்குவதும் தலைவரின் முக்கியமான கடமை என்று வளியுறுத்திய திருத்தந்தை அவர்கள், படைப்பாற்றல் இசைக்கு ஓர் ஆன்மாவைக் கொடுத்து, தனித்துவமான முறையில் எதிரொலிக்கச் செய்ய வேண்டும் என்றும் எடுத்துரைத்தார்.

Comments are closed.