திருத்தந்தையின் 44 ஆவது மர்சேய்ல் திருத்தூதுப் பயணம்

இத்தாலிய அரசுத்தலைவருக்கான தந்திச்செய்தி

மர்சேயிலில் நடைபெறும் மத்திய தரைக்கடல் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக தான் உரோமிலிருந்து புறப்படுவதாக் குறிப்பிட்டுள்ள திருத்தந்தை அவர்கள், திருஅவை மற்றும் மத்திய தரைக்கடல் நகரங்களை ஒன்றிணைக்கும் கூட்டத்தில் பங்கேற்று கலாச்சார உரையாடலை வளர்ப்பதற்கும், அமைதிக்கான வழிகளை ஊக்குவிப்பதற்கும் செல்வதாக அத்தந்திச்செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும் தனது இந்தப் பயணத்தில் இத்தாலிய மக்களின் ஆன்மிக மற்றும் சமூக நல்வாழ்வுக்காக செபித்து தன் ஆசீரை அளிப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். 

செப்டம்பர் 22 வெள்ளிக்கிழமை முதல் செப்டம்பர் 23 சனிக்கிழமை வரை பிரான்சிஸ் மர்சேய்ல் நோக்கி இரண்டு நாள் பயணத்தினை மேற்கொள்ளும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், மத்திய தரைக்கடல் கூட்டங்களின் இறுதி நிகழ்வுகளில் பங்கேற்று அவர்களுக்காகத் திருப்பலி நிறைவேற்றி சனிக்கிழமை இரவு உரோம் சாந்தா மார்த்தா இல்லம் திரும்ப உள்ளார். 

Comments are closed.