இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக் கருத்துக்கள்.

துயர்நிறை மறையுண்மைகள்.
1. கெத்சமணித் தோட்டத்தில் இயேசு இரத்த வியர்வை வியர்த்ததைத் தியானித்து,
தொடக்க நூலில், யோசேப்பின் மீது அவரது சகோதரர்கள் கொண்ட வெறுப்பிற்கும், காயின் தன் சகோதரன் ஆபேல் மேல் கொண்ட வெறுப்பிற்கும் பொறாமையே காரணமாக இருப்பதைக் காணலாம். பாவத்திற்குக் காரணமான பொறாமையை நாம் அனைவரும் விட்டொழிய இந்த முதல் 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
2. இயேசு கற்றூணில் கட்டப்பட்டு அடிக்கப்பட்டதைத் தியானித்து,
இன்றைய பதிலுரைப்பாடல் பல்லவியானது எடுக்கப்பட்ட திருப்பாடல் 105 :5-ல்,
“ஆண்டவர் செய்த வியத்தகு செயல்களை நினைவுகூருங்கள்.” என திருப்பாடல் ஆசிரியர் கூறுகிறார்.
நமது வாழ்வில் ஆண்டவர் நமக்கு செய்த அனைத்து புதுமைகளுக்கும், நன்மைகளுக்கும் நன்றியாக இந்த இரண்டாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
3. இயேசுவுக்கு முள்முடி சூட்டப்பட்டதைத் தியானித்து,
இன்றைய நற்செய்தி வாசகத்தில், “கட்டுவோர் புறக்கணித்த கல்லே கட்டடத்துக்கு மூலைக்கல் ஆயிற்று.” என நமதாண்டவர் இயேசு கூறுகிறார்.
இன்றையத் திருப்பலி வாசகங்களில், இயேசுவும், யோசேப்பும் எவரால் புறக்கணிக்கப்பட்டார்களோ, அவர்களால் தவிர்க்க முடியாதவர்கள் ஆனார்கள் என்பதைப் பார்க்கின்றோம். எனவே, நாம் மற்றவர்களால் புறக்கணிக்கப்படும் பொழுது மனந்தளராமல் உறுதியாய் இருக்க இந்த மூன்றாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
4. இயேசு சிலுவை சுமந்ததைத் தியானித்து,
வெள்ளிக் கிழமையான இன்று நமது செபம், தபம் மற்றும் அன்றாட அலுவல்கள் அனைத்தையும் நமது திருஇருதயாண்டவரின் மாசற்ற திருஇருதயத்துக்கு ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டி இந்த நான்காவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
5. இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டு உயிர் துறந்ததைத் தியானித்து,
நோய்த் தொற்றினாலும், விபத்துக்களினாலும் மற்றும் பல்வேறு காரணங்களினாலும் உயிரிழந்த அனைத்து ஆன்மாக்களுக்கும் இறைவன் நித்திய இளைப்பாற்றியை அளித்திட வேண்டி இந்த ஐந்தாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
ஆமென்.!

Comments are closed.