திருத்தந்தை: வறியோருக்கு உதவ கரங்களை நீட்டுங்கள்

நம் அனைத்துச் செயல்களின் முடிவு, அன்பு மட்டுமே, இதுவே நம் பயணத்தின் இறுதி இலக்கு மற்றும், இதிலிருந்து எதுவும் நம் கவனத்தை திசை திருப்பக் கூடாது என்றும், இந்த அன்பு, பகிர்வு, அர்ப்பணிப்பு, மற்றும் பணியில் வெளிப்படுவதாகும் என்றும், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், ஜூன் 13, இச்சனிக்கிழமையன்று கூறியுள்ளார்.

“ஏழைகளுக்குத் தாராளமாய்க் கொடு” (சீராக்.7:32) என்ற சீராக்கின் ஞானம் நூலின் அறிவுரையை மையப்படுத்தி, நான்காவது வறியோர் உலக நாள் செய்தியை வழங்கியுள்ள திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், “நீ செய்யும் எல்லாவற்றிலும் உன் முடிவை நினைவில் கொள்” (சீரா.7:36) என்ற சொற்களை நினைவுபடுத்தியுள்ளார்.

நம் வாழ்வு, இன்றோ, நாளையோ முடிவுக்கு வரும் என்ற சிந்தனை, நம்மைவிட ஏழைகள் அல்லது, வாய்ப்புக்களைக் குறைவாகப் பெறுகின்றவர்கள் மீது அக்கறையாய் இருப்பதற்கும், நம் எல்லாருக்கும் இருக்கின்ற ஒரு முடிவு அல்லது, ஓர் இலக்கை நோக்கிச் நம் வாழ்வை இட்டுச்செல்வதற்கும் உதவுகின்றது என்றும் திருத்தந்தை கூறியுள்ளார்.

நாம் முதலில் அன்புகூரப்பட்டுள்ளோம் மற்றும் அன்புகூர தூண்டப்படுகிறோம் என்ற உணர்விலிருந்து, பகிர்வும், அர்ப்பணிப்பும், சேவையும் வெளிப்படுகின்றன என்றும், ஏழைகளோடு நாம் பகிர்ந்துகொள்ளும் ஒரு புன்னகைகூட, அன்பின் ஊற்றாகவும், அன்பைப் பரப்பும் முறையாகவும் உள்ளது என்றும் திருத்தந்தை, அச்செய்தியில் கூறியுள்ளார்.

ஏழைகளை நோக்கி நீட்டப்படும் கரங்கள் எப்போதும், ஆரவாரமின்றி உதவி வழங்குவோரின் புன்னகையால் வளமையடைகின்றன என்றும், இது, கிறிஸ்துவின் சீடர்களாக வாழ்வதில் கிடைக்கும் மகிழ்வால் மட்டுமே இயலும் என்றும் கூறியுள்ள திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், ஒவ்வொரு நாளும் ஏழைகளைச் சந்திக்கும் பயணத்தில், ஏழைகளின் அன்னையாகிய இறைவனின் அன்னை, நம்மோடு எப்போதும் இருக்கின்றார் என்றும் கூறியுள்ளார்.

ஏழைகளுக்கு உதவி

“ஏழைகளுக்கு உதவிசெய்ய உன் கரத்தைத் தாராளமாய் நீட்டு” (சீராக் 7,32) என்றுரைக்கும் சீராக்கின் ஞானம் என்ற நூலின் கூற்றுக்களை தன் செய்தியில் விரிவாக விளக்கியுள்ள    திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இந்த நூலின் முதல் பக்கங்களிலேயே, இதன் ஆசிரியர் வழங்கியுள்ள வாழ்வின் பல சூழ்நிலைகள் பற்றிய தெளிவான ஆலோசனைகளில் ஏழ்மையும் ஒன்று எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

வாழ்வின் கடினமான சூழலிலும், ஆண்டவர் மீது தொடர்ந்து நம்பிக்கை வைக்கவேண்டும் என்று, சீராக்கின் ஞானம் நூலின் ஆசிரியர் அறிவுறுத்துகிறார் என்றுரைத்துள்ள திருத்தந்தை, ஏழைகளுக்கு உதவுவதற்கு நம் கரங்களை நீட்டுகையில், வாழ்வில் முக்கியமானவை மீது, நம் கவனத்தைச் செலுத்தவும், புறக்கணிப்பின் தடைகளை மேற்கொள்ளவும் உதவுகின்றது என்று கூறியுள்ளார்.

துன்புறுவோருடன் தோழமையுணர்வு

இந்த நூலின் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும், நம்மைப் படைத்த கடவுளோடு நாம் எவ்வாறு நெருங்கிய உறவு கொண்டிருக்கவேண்டும் என்று ஆலோசனை அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும், கடவுளிடம் செபிப்பதும், ஏழைகள் மற்றும் துன்புறுவோருடன் தோழமையுணர்வு கொள்வதும் ஒன்றோடொன்று பிரிக்க முடியாதவை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ள திருத்தந்தை, நாம் ஆண்டவருக்குச் செலுத்தும் வழிபாடு ஏற்புடையதாய் இருக்கவேண்டுமெனில், ஒவ்வொரு மனிதரையும், கடும் ஏழ்மையில் வாழ்வோரையும் கடவுளின் சாயலில் உருவாக்கப்பட்டவர்கள் என்று அங்கீகரிக்கவேண்டும் என்று கூறியுள்ளார்.

இத்தகைய பழங்காலப் போதனைகள், இப்போதைய நம் காலத்திற்கும், நமக்கும், ஏற்றதாய் உள்ளன என்றும், காலம், நேரம், மதங்கள் மற்றும், கலாச்சாரத்தையெல்லாம் கடந்தது இறைவார்த்தை என்றும் கூறியுள்ள திருத்தந்தை, பலவீனர்களை ஆதரித்து, மனவேதனை அடைவோருக்கு ஆறுதலளித்து, அவர்களின் துன்பங்கள் அகலவும், மனிதமாண்பைக் காக்கவும் உதவுவது, மனித வாழ்வை முழுமையாய் வாழ்வதற்கு ஒரு வரையறை என்றும் கூறினார்.

Comments are closed.