பரிசுத்த ஆவியானவரின் வருகைக்காய் தயாரிக்க நவநாள் செபம் & ஜெபமாலை -எட்டாம் நாள்

வணங்காதிருப்பதை வளைத்திடுவீர். குளிரானதைக் குளிர் போக்கிடுவீர்.
தவறிப் போனதை ஆண்டருள்வீர்.
வாசகம்: 1 கொரிந்தியர் 2 : 9 – 16
ஞானம் என்னும் கொடை:
எப்படி தானம் மற்ற எல்லா நல்லொழுக்கங்களையும் உள்ளடக்கியுள்ளதோ அதைப் போலவே பரிசுத்த ஆவியார் அருளும் ஞானம் என்னும் கொடையே மற்ற எல்லாக் கொடைகளையும் நற்பண்புகளையும் உள்ளடக்கிய மிகச் சிறந்த கொடை. ‘அவள் வழியாகவே எல்லா நற்செயல்களும், எண்ணிலடங்காத செல்வங்களும் என்னை வந்தடைந்தது” என சாலமோனின் ஞான நூலில் எழுதப்பட்டுள்ளது. இந்த ஞானம் என்னும் கொடையே நம் நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்தி, எதிர்நோக்கைத் திடப்படுத்தி, தானத்தை முழுமைப்படுத்தி, உயர்ந்த அளவில் நல்லொழுக்கத்தைக் கடைப்பிடிக்க நம்மை ஊக்குவிக்கிறது. இந்த ஞானம் இவ்வுலகைச் சார்ந்த மகிழ்வின் பால் ஈர்ப்பை இழக்கும் தெய்வீக விஷயங்களைப் புரிந்து மகிழ நம் உள்ளத்திற்கு ஒளியூட்டுகிறது. மேலும், ‘உங்களுடைய சிலுவையைச் சுமந்துகொண்டு என் பின்னே வாருங்கள். என் நுகம் இனிது. என் சுமை எளிது” என்னும் நம் மீட்பரின் வார்த்தை வழியாக கிறிஸ்து இயேசுவின் சிலுவை நமக்கு ஒரு தெய்வீக இனிமையை அளிக்கிறது.
செபம்:
ஓ தெய்வீக ஞானத்தின் ஆவியாரே வாரும். வந்து விண்ணகச் செயல்களின் மறை உண்மைகளையும், அவற்றின் மேலான பெருமைகளையும், வல்லமையையும், அழகையும் என் ஆன்மாவுக்கு வெளிப்படுத்தியருளும். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவற்றை அன்பு செய்து, உலகெல்லாம் கடந்த மகிழ்ச்சியும் திருப்தியும் அடையக் கற்றுத்தாரும். அவற்றைப் பெற்று என்றும் பற்றிக் கொள்ள உதவியருளும். ஆமென்.
கர்த்தர் கற்பித்த செபம் (ஒரு முறை)
மங்கள வார்த்தை செபம் (ஒரு முறை)
மூவொரு இறைவன் புகழ் செபம் (7 முறை)
பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நம்மை ஒப்புக்கொடுக்கும் செபம்
(ஒன்பது நாள்களும் சொல்ல வேண்டும்)
பரலோகத் தந்தையோடும் அவரது திரு மகனாம் இயேசு கிறிஸ்துவோடும் உறவாடும் பரிசுத்த ஆவியானவரே! விண்ணகச் சாட்சிகளின் பெருங்கூட்டத்திற்கு முன் முழந்தாள்படியிட்டு, என்னையும், என் ஆன்மாவையும், என் உடலையும் அர்ப்பணிக்கிறேன். உமது தூய்மையின் பிரகாசத்தையும், உமது தவறாத நீதியின் திறமையையும், உமது அன்பின் வலிமையையும் நான் போற்றிப் புகழ்கிறேன். என் ஆன்மாவின் வல்லமையும் ஒளியும் நீரே. நான் இருப்பதும் இயங்குவதும் வாழ்வதும் உம்மாலே தான். என் அவநம்பிக்கையினாலும் என் அற்பப் பாவங்களினாலும் உம்மை நான் ஒருபோதும் துயரத்துக்குள்ளாக்காமலிருக்க என் முழு உள்ளத்தோடு உம்மை நோக்கி மன்றாடுகிறேன். என் ஒவ்வொரு சிந்தனைகளையும் இரக்கத்துடன் காத்து, உமது ஒளியைக் காணவும், உமது குரலைக் கேட்கவும், உமது இரக்கமுள்ள ஊக்கங்களைப் பின்பற்ற தயை புரியும். நான் உம்மை என்றும் பற்றிக் கொண்டு, என் பலவீனத்திலே என்னைக் காக்கும்படி என்னை உமக்களிக்கிறேன். இயேசுவின் துளையுண்ட கால்களைப் பிடித்து, அவருடைய ஐந்து திருக் காயங்களையும் பார்த்து, அவருடைய திரு இரத்தத்தில் நம்பிக்கை கொண்டு, குத்தித் திறக்கப்பட்ட விலாவையும் இதயத்தையும் வணங்கி, ஆராதனைக்குரிய ஆவியாரே, என் பலவீனத்தின் உதவியாளரே, நான் என்றும் உமக்கு எதிராகப் பாவம் செய்யாதவாறு, உம் அருளினால் என்னைக் காத்தருளும்படி உம்மைக் கெஞ்சி மன்றாடுகிறேன். தந்தையிடமிருந்தும் மகனிடமிருந்தும் புறப்படும் பரிசுத்த ஆவியாரே, ‘ஆண்டவரே பேசும். உம் அடியான் கேட்கிறேன்” என்று நான் எங்கும் எப்பொழுதும் சொல்ல உமதருளைப் பொழிந்தருளும்.
ஆமென்.
பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஏழு வரங்கள் பெறச் செபம்
(ஒன்பது நாள்களும் சொல்ல வேண்டும்)
ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, பரலோகத்திற்குச் செல்லும் முன் உமது திருத்தூதர்கள் மற்றும் சீடர்களின் ஆன்மாக்களின் வேலைகளை நிறைவேற்ற பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுப்புவதாக வாக்களித்தீரே. உமது இரக்கத்தின் அன்பின் வேலைகளை எங்கள் ஆன்மாக்களில் முழுமையாக்க, அதே பரிசுத்த ஆவியானவரை எங்களுக்கும் தந்தருளும். அழிந்து போகும் இவ்வுலகச் செல்வங்கள் மீது பற்று கொள்ளமல், நிலைவாழ்வை அளிக்கும் உன்னதச் செல்வத்தின் மீது ஆசை கொள்ள உமது ஞானத்தின் ஆவியைப் பொழிந்தருளும். உமது தெய்வீக உண்மையின் ஒளியால் எங்களது மனதை விழிப்பூட்ட உமது புரிந்துணர்வின் ஆவியைப் பொழிந்தருளும். கடவுளை மட்டும் மகிழ்வித்து பரலோகத்தை அடையும் வழியைத் தேர்ந்தெடுக்க உமது ஆலோசனையின் ஆவியைப் பொழிந்தருளும். எங்கள் மீட்புக்கு எதிரானத் தடைகளைச் சகித்து, எங்களது சிலுவையை சுமந்து உம்மைப் பின்செல்ல உமது வலிமையின் ஆவியைப் பொழிந்தருளும். கடவுளை அறிய, எங்களை அறிய, புனிதர்களின் வழியைப் பின்பற்றி முழுமை அடைய உமது அறிவின் ஆவியைப் பொழிந்தருளும். கடவுளுக்கு செய்யும் சேவையில் இனிமையும் மகிழ்ச்சியும் அடைய உமது பக்தியின் ஆவியைப் பொழிந்தருளும். நாங்கள் கடவுளிடம் அன்பான பயபக்தி கொண்டு, கடவுளை வருத்தப்படுத்தும் எந்தச் செயலையும் செய்யமலிருக்க உமது தேவபயத்தின் ஆவியைப் பொழிந்தருளும். ஆண்டவரே உமது உண்மைச் சீடர்களின் அடையாளத்தால் எங்களை முத்திரையிட்டு, உமது ஆவியால் எங்களை வழிநடத்தியருளும்.
ஆமென்.
பரிசுத்த ஆவியாரின் நவநாள் செபம்.
மூவொரு இறைவா, உம்மைத் தொழுகிறோம், அனைத்திற்கும் முதல் பொருள் நீரே.
இறைவா, உம்மை விசுவசிக்கிறோம், என்றும் மாறாத நிலையான உண்மை நீரே.
இறைவா, உம்மை நம்புகிறோம், எல்லையற்ற இரக்கமும், நிறையாற்றலும் நீரே.
இறைவா, உம்மை அன்பு செய்கிறோம், அளவற்ற அன்பும், நன்மையும் நிறைந்தவர் நீரே.
அன்புத் தந்தையே, உம் பரிசுத்த ஆவியாரை அனுப்பியருளும், அவர் எங்கள் ஆன்மாவைத் தூய்மைப்படுத்துவாராக.
இனிய இயேசுவே, உமது பரிசுத்த ஆவியாரின் கொடைகளை அனுப்பியருளும், அனைத்திலும் நாங்கள் இறைவனை மகிமைப்படுத்துவோமாக.
அக்னி நாவுபோல் சுடர்விடும் அன்பின் பரிசுத்த ஆவியே, என் மேல் எழுந்தருளி வாரும். இறைமக்கள் உள்ளங்களை உம் அருள் ஒளியால் நிரப்பும். அவற்றில் அன்புத் தீயைப் பற்றி எரியச் செய்வீர். உம்முடைய அறிவுச் சுடரொளியை வரவிடுவீர். அதனால் இந்தப் பூவுலகைப் புதுப்பிப்பீர்.
செபிப்போமாக.
அளவற்ற அன்பும், இரக்கமும், நிறைந்த உன்னத இறைவா, பரிசுத்த ஆவியின் ஆற்றலால் உம் மக்களின் உள்ளங்களைப் புதுப்பித்தவர் நீரே. அந்த பரிசுத்த ஆவியின் ஆற்றலால் நாங்கள் சரியானவற்றை உணரவும், அதனால் நன்மையானதை நாடவும் அருள்புரிவீராக. அவர் அளிக்கும் ஆறுதலால் துணிவை அடையும் மனவலிமையையும் எமக்குத் தாரும்.
ஆமென்.
பரிசுத்த ஆவியிடம் நம்மை ஒப்புவிக்கும் செபம்.
_(இச்செபத்தை தினமும் 81 முறை செபித்து வந்தால் நமது உடல்-உள்ள பாதுகாவலையும், ஆன்மாவுக்கு ஆறுதலையும் பரிசுத்த ஆவியிடமிருந்து நிறைவாகப் பெற்று மகிழலாம்.)_
அன்பான பரிசுத்த ஆவியே! உம்மை நாங்கள் போற்றுகிறோம்; புகழ்கிறோம். பிதா சுதன் பரிசுத்த ஆவிக்கு நன்றி. இறைவா உம் திருப்பாதங்களை முத்தம் செய்கிறோம். ஆண்டவரே உம் அருட்கரத்தால் எம்மை ஆசீர்வதியும். நாங்கள் என்றும் உமது பிள்ளைகளாக இருந்து உம்மிடம் வந்துசேரும் வரம் தாரும். உமக்காக நாங்கள் எதையும் தியாகம் செய்யும் பரிசுத்த உள்ளத்தை எங்களுக்குத் தாரும். ஒரு நிமிடம் கூட எம்மை விட்டுப் பிரியாதேயும். உம் பாதங்களை முத்தம் செய்து சரணடையும் எங்களை ஏற்று அரவணைத்துக் கொண்டு உம் அருளால் எங்களை நிரப்பியருளும்.
ஆமென்.

Comments are closed.