பாஸ்கா காலத்தின் நான்காம் வாரம்

வெள்ளிக்கிழமை

(மே 05)

இயேசுவைப் பற்றியே அறிவித்த பவுல்

இயேசுவே வழி

ஒரு காலத்தின் இயேசுவைப் பின்பற்றியவர்களைப் பிடித்துச் சிறையில் அடைத்துச் சித்திரவதை செய்தவர் பவுல். இப்படிப்பட்டவர் தமஸ்கு நகர் நோக்கிச் செல்லும் வழியில் இயேசுவால் தடுத்தாட்கொள்ளப்பட்டு, அவரைப் பற்றிய நற்செய்தியை அறிவிக்கத் தொடங்குகின்றார்.

இன்றைய முதல் வாசகத்தில் பிசிதியாவிலுள்ள அந்தியோக்கியாவிற்குச் செல்லும் பவுல், அங்கிருந்தவர்களிடம் இயேசு யூதர்களால் கொல்லப்பட்டதையும், கடவுள் அவரை மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழச் செய்ததையும் எடுத்துரைத்துவிட்டு, “இதுவே நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவிக்கும் நற்செய்தி” என்கிறார்.

பவுல் தான் சென்ற இடங்களிலெல்லாம் இயேசுவைத் தவிர, வேறு யாரைப் பற்றியும் பறைசாற்றவில்லை. ஏனெனில், இன்றைய நற்செய்தியில் இயேசு, “வழியும் உண்மையும் வாழ்வும் நானே” என்கிறார். இயேசு வழியாகவும் உண்மையாகவும் வாழ்வுமாக இருப்பதால், பவுல் அவரைப் பற்றி மட்டுமே சான்று பகர்ந்து, பலரும் அவர்மீது நம்பிக்கை கொள்ளக் காரணமாக இருந்தார்.

இன்று நாம் பதிலுரைப்பாடலாகப் பாடக்கேட்ட திருப்பாடல் 2 ஓர் அரச மாண்புப் பாடல் வகையைச் சார்ந்ததாகும். இப்பாடல் மெசியாவாம் இயேசு கடவுளின் மகன் என்றும், அவர் இயேசுவைப் பெற்றெடுத்தார் என்றும் கூறுகின்றது.

இயேசு கடவுளின் மகனாக இருக்கும்போது, அவரே வழியும் உண்மையும் வாழ்வுமாய் இருக்கும்போது, பவுலைப் போன்று, நாமும் அவரைப் பற்றிச் சான்று மிகவும் இன்றியமையாதது.

இயேசுவின் பாட்டி

ஞாயிறு மறைக்கல்வி வகுப்பு முடிந்து வீட்டிற்குத் திரும்பி வந்த சிறுவன் டோனியிடம் அவனுடைய அம்மா, “உனக்கு யார் மறைக்கல்வி கற்றுத் தருகிறார்?” என்று கேட்டார்.

“எனக்கு மறைக்கல்வி கற்றுத் தருபவரின் பெயர் தெரியாது” என்ற சிறுவன் டோனி, “அவர் வயதானவர். நிச்சயம் அவர் இயேசுவின் பாட்டியாகத்தான் இருக்க வேண்டும். ஏனெனில், அவர் இயேசுவைத் தவிர, வேறு யாரைப் பற்றியும் எங்களுக்குக் கற்றுத் தரவில்லை” என்றான்.

மறைக்கல்வி ஆசிரியை இயேசுவைப் பற்றி மட்டுமே கற்றுத் தந்ததுபோல், நாம் இயேசுவைப் பற்றி மட்டுமே மற்றவருக்கு அறிவிக்கவேண்டும். ஏனெனில், அவரே வழி, உண்மை, வாழ்வு. அவர் வழியாய் அன்றி, எவரும் தந்தையிடம் செல்வதில்லை.

ஆண்டவரின் வார்த்தை

“இவராலேயன்றி வேறு எவராலும் மீட்பு இல்லை. ஏனென்றால், நாம் மீட்புப் பெறுமாறு வானத்தின் கீழ் மனிதரிடையே இவரது பெயரன்றி வேறு எந்தப் பெயரும் கொடுக்கப்படவில்லை” (திப 4:12)

தீர்மானங்கள்

Comments are closed.