கடவுளின் கனவை நனவாக்கும் திருவருளடையாளங்கள்

திருமணம், குருத்துவம் என்னும் இரண்டு திருவருளடையாளங்கள் கடவுளின் அன்பை வெளிப்படுத்துகின்றன, திருஅவையின் மறைஉடலை உருவாக்குகின்றன என்றும், கடவுளின் கனவை நனவாக்குவதற்கான ஓர் இறைவாக்காக இரண்டும் செயல்படுகின்றன என்றும் எடுத்துரைத்தார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்.

செப்டம்பர் 9 சனிக்கிழமை, குடும்பத்தை மேம்படுத்துதல் இயக்கத்தின் 45ஆவது ஆண்டுவிழாவை முன்னிட்டு அதன் உறுப்பினர்கள் ஏறக்குறைய 1200 பேரை வத்திக்கானில் உள்ள திருத்தந்தை புனித ஆறாம் பவுல் அரங்கத்தில் சந்தித்த போது இவ்வாறு கூறினார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்.

கடவுளின் அன்பான தூய ஆவியாரால் வழிநடத்தப்பட்டு செய்யப்படும் செயல்கள் நம் இதயங்களைத் திறந்து கடவுளின் கனவினை செயல்படுத்துபவர்களாக நம்மை மாற்றும் என்றும்,  அவ்வாறில்லாத செயல்கள் வீரியமற்ற வீணான செயல்களாகிவிடும் என்றும் கூறினார் திருத்தந்தை.  

திராட்சைக் கொடியின் கிளைகளைப் போல தம்மோடு பிணைந்திருக்குமாறு சீடர்களை அழைத்த இயேசு, அவர்கள் அன்பில் நிலைத்து இருக்கும்படி விண்ணகத்தந்தையிடம் செபித்து அனைவரும் ஒன்றாக இருக்க செபிக்கின்றார் என்றும், மனிதநேயத்தை உருவாக்குவதற்கான வழி சகோதரத்துவத்தின் அடிப்படையிலானது, நன்மையின் பலன், முறைகேடுகள் மற்றும் சுயநலத்தின் அடிப்படையிலானது அல்ல என்பதை அறிவிப்பதற்காகவே இயேசு நம்மை உலகின் தெருக்களுக்கு அனுப்புகிறார் என்றும் வலியுறுத்தினார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்.

கடவுளின் கனவை நனவாக்கும் பணி

இதன் அடிப்படையில் திருஅவை, தலத்திருஅவை, சமூகம் ஆகியவற்றிற்கு அவ்வியக்கத்தார் ஆற்றும் பணி அளப்பரியது என்று எடுத்துரைத்த திருத்தந்தை அவர்கள், ஒத்த வயதுடையவர்கள், அருள்பணியாளர்கள் ஆகியோரோடு இணைந்து செயல்படுத்தப்படும் இப்பணி கடவுளின் கனவை நனவாக்குவதற்கான ஒன்றிணைந்த செயல்பாடு என்றும் கூறினார்.

இயேசுவின் அன்புக்கட்டளையால் ஈர்க்கப்பட்டு திருமணத்தின் புனித சடங்கு மற்றும் கட்டளைகளின் மறு கண்டுபிடிப்புக்கு ஏற்ப செயல்பட தங்களையே அர்ப்பணித்துள்ள அவ்வியக்கத்தாரைப் பாராட்டிய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், வாழ்நாள் எல்லாம் உடனிருக்கும் தனித்துவமான பிரிக்கமுடியாத கொடையாகிய கணவன் மனைவி, மற்றும் திருஅவைப் பணிக்காக தங்கள் வாழ்க்கையை அளிக்கும் அருள்பணித்துவ வாழ்வு ஆகிய இரண்டும் வாழ்க்கைத்துணை என்னும் கடவுளின் உறவை, அன்பை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளன என்று எடுத்துரைத்தார்.

Comments are closed.