ஒருவர் ஒருவரை மன்னித்து ஏற்க 2025 ஜூபிலி உதவட்டும்

இவ்வுலகம் எதிர்நோக்கும் சவால்கள் குறித்தும், சமூகப் பிரச்சனைகள் குறித்தும் இத்தாலிய தொலைக்காட்சியான RAI நிறுவனத்திற்கு நேர்முகம் ஒன்றை வழங்கிய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், அனைவரும் செபிக்குமாறும், தங்கள் விசுவாசத்தின் வழி பலத்தைக் கண்டுகொள்ளுமாறும் அதில் அழைப்புவிடுத்தார்.

விசுவாசம் மற்றும் மதம் குறித்த RAI தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தின் வார நிகழ்ச்சியில் ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று கலந்துகொண்ட திருத்தந்தை, மனிதகுலத்தின் அளவுக்குப் பழமையான அமைதிக்கான ஏக்கத்தில் இடம்பெறும் பேச்சுவார்த்தைகளில் அவ்வப்போது சிறிது பலனாவது கிட்டும் வாய்ப்பு உள்ளது ஆனால், போரில் அனைத்தும் அழிந்துவிடுகிறது எனவும் கூறினார்.

ஐரோப்பாவைக் காயப்படுத்திவரும் உக்ரைன் போர் மற்றும் ஏனையப் போர்கள் குறித்தும் தன் நேர்முகத்தில் குறிப்பிட்ட திருத்தந்தை, வன்முறைக்கும் சித்ரவதைகளுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுப்பது நிறுத்தப்படவேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொண்டார்.

Comments are closed.