வாசக_மறையுரை (ஜூலை 01)

பொதுக் காலத்தின் பதின்மூன்றாம் வாரம்
வெள்ளிக்கிழமை

I ஆமோஸ் 8: 4-6, 9-12
II மத்தேயு 9: 9-13

“என்னைப் பின்பற்றி வா”

தூய ஆவியாரின் அகராதியில் இல்லாத வார்த்தை:

‘Not a Fan’ என்ற நூலில் அதன் ஆசிரியர் கைல் ஐடில்மேன் குறிப்பிடுகின்ற செய்தி இது:

புதிதாக உடற்பயிற்சியையோ, அல்லது எந்தவொரு செயலையோ செய்வதாக இருந்தாலும், பெரும்பாலானோர் நாளையிலிருந்து தொடங்கலாம் என்றுதான் சொல்வர். ‘நாளை’ வரும்போது, படுக்கையிலிருந்து அவர்கள் எழுந்திருக்க மனமில்லாமல், ‘நாளை பார்த்துக் கொள்ளலாம்’ என்பர்.

தூய ஆவியாரையோ அல்லது கடவுளையோ பொறுத்தவரையில், ‘நாளை’ என்ற வார்த்தை அவரது அகராதிலேயே கிடையவே கிடையாது. ஏனெனில், அவரது அகராதியில் ‘இன்று’ (ஆகா 2:19) என்ற வார்த்தைதான் உள்ளது.

கைல் ஐடில்மேன் சொல்லக்கூடிய வார்த்ததைகள் முற்றிலும் உண்மை. ஏனெனில், கடவுள், “இன்று முதல் உங்களுக்கு நான் ஆசி வழங்குவேன்” என்றுதான் சொல்கின்றார். இன்றைய நற்செய்தியில் இயேசு மத்தேயுவை அழைத்ததும் அவர் நாளை வருகிறேன் என்று சொல்லாமல், உடனே அவரைப் பின்தொடர்ந்து செல்கின்றார். மத்தேயுவின் அழைப்பு நமக்கு என்ன செய்தியைத் தருகின்றது என்று நாம் சிந்திப்போம்.

திருவிவிலியப் பின்னணி:

வரிதண்டுபவர்கள் பிறப்பால் யூதர்களாக இருந்தாலும், அவர்கள் தங்களை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்த உரோமையர்களிடம் பணிபுரிந்தார்கள் என்பதாலும், நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகையைவிட, மிகுதியாகப் பணம் வசூலித்தார்கள் என்பதாலும் (லூக் 19:8) யூதர்களால் அவர்கள் பாவிகள் என்றும் நாட்டைக் காட்டிக் கொடுத்த துரோகிகள் என்றும் அழைக்கப்பட்டார்கள்.

மத்தேயு மக்களிடமிருந்து வரிவசூலிக்கும்போது, இன்றைய முதல் வாசகத்தில் இறைவாக்கினர் ஆமோஸ் சொல்வது போன்று, ‘வறியோரை நசுக்கி, நாட்டில் உள்ள ஒடுக்கப்பட்டோரை அழித்திருக்கலாம்’. அப்படிப்பட்டவரை இயேசு, “என்னைப் பின்பற்றி வா” என்றதும், அவர் உடனே எழுந்து இயேசுவைப் பின்பற்றிச் செல்கின்றார்.

மத்தேயு வாழ்ந்தது ஒரு பாவ வாழ்க்கை. அத்தகைய வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர் இயேசு அழைத்ததும், அவரைப் பின்பற்றிச் சென்றார் என்றால், அவர் புதியதொரு வாழ்க்கை வாழத் தொடங்கிவிட்டார் என்றுதான் சொல்லவேண்டும். நாமும் மத்தேயுவைப் போன்று, பழைய, பாவ வாழ்க்கை வாழ்ந்துகொண்டிருக்கலாம். கடவுள் நம்மையும் அவரைப் பின்பற்றி வாழ அழைக்கின்றார். அதற்கு இன்றே நாம் தயாரா? சிந்திப்போம்.

சிந்தனைக்கு:

வாழக்கை என்பதே புதியதை நோக்கிய ஒரு பயணம்.

நேற்றில் வாழ்பவர் இயேசுவின் சீடராய் இருக்க முடியாது.

இயேசுவைப் பின்தொடர்பவர், அவர்மீது கண்களைப் பதிய வைத்து வாழவேண்டும்.

இறைவாக்கு:

‘என்னைப் பின்பற்ற விரும்பும் எவரும் தன்னலம் துறந்து, தம் சிலுவையைத் தூக்கிக்கொண்டு என்னைப் பின்பற்றட்டும்’ (மத் 16: 24) என்பார் இயேசு. எனவே, நாம் தன்னலம் துறந்து, சிலுவையைத் தூக்கிக் கொண்டு இயேசுவைப் பின்தொடர்ந்து, அவரது உண்மையான சீடராகி, இறையருளை நிறைவாகப் பெறுவோம்.

Comments are closed.