தீவக மறைக்கோட்டத்திலுள்ள புங்குடுதீவு புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார் ஆலய பிள்ளைகளுக்கான உறுதிப்பூசுதல் அருட்சாதனம் வழங்கும் நிகழ்வு

தீவக மறைக்கோட்டத்திலுள்ள புங்குடுதீவு புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார் ஆலய பிள்ளைகளுக்கான உறுதிப்பூசுதல் அருட்சாதனம் வழங்கும் நிகழ்வு 23ஆம் திகதி கடந்த வியாழக்கிழமை மாலை 4.30மணிக்கு அங்கு நடைபெற்றது.
யாழ். மறைமாவட்ட ஆயர் பேரருட்திரு யஸ்ரின் ஞானப்பிரகாசம் அவர்கள் தலைமைதாங்கி ஓப்புக்கொடுத்த திருப்பலியில் 104 மாணவர்கள் உறுதிப்பூசுதல் அருட்சாதனத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள்.

Comments are closed.