உக்ரைனுக்குச் செல்ல சாதகமான வாய்ப்புக்காக காத்திருக்கிறேன்

  • சிறார் இரயில்” என்ற நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட ஏறத்தாழ 200 சிறாரை, மே 4 இச்சனிக்கிழமை முற்பகலில், வத்திக்கானின் San Damaso வளாகத்தில் சந்தித்து அச்சிறார் கேட்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளித்தார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்.
  • உக்ரைனிலிருந்து புலம்பெயர்ந்து இத்தாலி வந்துள்ள சிறுவன் ஒருவன், திருத்தந்தையே, தாங்கள் எப்போது கீவ் நகருக்குச் செல்வீர்கள் எனக் கேட்டதற்குப் பதிலளித்த திருத்தந்தை, உக்ரைனுக்குச் செல்ல விருப்பம்தான், ஆனால், அதற்குத் தகுந்த வாய்ப்புக்காகக் காத்திருக்கிறேன் என்று கூறினார்.
  • தற்போதைய சூழல் பாதுகாப்பானது அல்ல எனவும், வருகிற வாரத்தில் உக்ரைன் அரசின்  பிரதிநிதிகளைச் சந்திப்பேன், அச்சமயத்தில் அந்நாட்டிற்குப் பயணம் மேற்கொள்வது குறித்த வாய்ப்பு பற்றியும் பேசுவேன் என்றும் திருத்தந்தை அச்சிறுவனிடம் கூரிநார்.
  • “சிறார் இரயில்” என்ற நிகழ்வை, இத்தாலிய தேசிய இரயில் துறையின் ஒத்துழைப்போடு திருப்பீட கலாச்சார அவை ஏற்பாடு செய்தது. திருப்பீட கலாச்சார அவை நடத்தும் புற இனத்தார் மன்றம் என்ற திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்நிகழ்வு இடம்பெற்றது.

Comments are closed.