மார்ச் 25 : நற்செய்தி வாசகம்

இதோ, கருவுற்று ஒரு மகனைப் பெறுவீர்.
✠ லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 26-38
ஆறாம் மாதத்தில் கபிரியேல் என்னும் வானதூதரைக் கடவுள் கலிலேயாவிலுள்ள நாசரேத்து என்னும் ஊரிலிருந்த ஒரு கன்னியிடம் அனுப்பினார். அவர் தாவீது குடும்பத்தினராகிய யோசேப்பு என்னும் பெயருடைய ஒருவருக்கு மண ஒப்பந்தமானவர். அவர் பெயர் மரியா.
வானதூதர் மரியாவுக்குத் தோன்றி, “அருள் நிறைந்தவரே வாழ்க! ஆண்டவர் உம்மோடு இருக்கிறார்” என்றார். இவ்வார்த்தைகளைக் கேட்டு அவர் கலங்கி, இந்த வாழ்த்து எத்தகையதோ என்று எண்ணிக் கொண்டிருந்தார்.
வானதூதர் அவரைப் பார்த்து, “மரியா, அஞ்சவேண்டாம்; கடவுளின் அருளைக் கண்டடைந்துள்ளீர். இதோ, கருவுற்று ஒரு மகனைப் பெறுவீர்; அவருக்கு இயேசு என்னும் பெயரிடுவீர். அவர் பெரியவராயிருப்பார்; உன்னத கடவுளின் மகன் எனப்படுவார். அவருடைய தந்தை தாவீதின் அரியணையை ஆண்டவராகிய கடவுள் அவருக்கு அளிப்பார். அவர் யாக்கோபின் குடும்பத்தின்மீது என்றென்றும் ஆட்சி செலுத்துவார். அவருடைய ஆட்சிக்கு முடிவே இராது” என்றார்.
அதற்கு மரியா வானதூதரிடம், “இது எப்படி நிகழும்? நான் கன்னி ஆயிற்றே!” என்றார்.
வானதூதர் அவரிடம், “தூய ஆவி உம்மீது வரும். உன்னத கடவுளின் வல்லமை உம்மேல் நிழலிடும். ஆதலால் உம்மிடம் பிறக்கப்போகும் குழந்தை தூயது. அக்குழந்தை இறைமகன் எனப்படும். உம் உறவினராகிய எலிசபெத்தும் தம் முதிர்ந்த வயதில் ஒரு மகனைக் கருத்தரித்திருக்கிறார். கருவுற இயலாதவர் என்று சொல்லப்பட்ட அவருக்கு இது ஆறாம் மாதம். ஏனெனில், கடவுளால் இயலாதது ஒன்றுமில்லை” என்றார்.
பின்னர் மரியா, “நான் ஆண்டவரின் அடிமை; உம் சொற்படியே எனக்கு நிகழட்டும்” என்றார். அப்பொழுது வானதூதர் அவரை விட்டு அகன்றார்.
ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு.
——————————————————
மறையுரைச் சிந்தனை
கிறிஸ்து பிறப்பின் அறிவிப்பு பெருவிழா
மறையுரைச் சிந்தனை
இன்று அன்னையாம் திருச்சபை ஆண்டவர் இயேசுவின் பிறப்பு முன்னறிவிப்புப் பெருவிழாவைக் கொண்டாடுகின்றது.
இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ மனிதர்கள் தோன்றி இருக்கிறார்கள்; எத்தனையோ தலைவர்கள் தோன்றி மறைந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களின் பிறப்பைக் குறித்து முன்னறிவிக்கப்படவில்லை. அவர்களின் பிறப்பைக் குறித்து யாருக்கும் முன்னதாகச் சொல்லப்படவில்லை. இயேசுவின் பிறப்பைக் குறித்துத்தான் முன்னறிவிக்கப்பட்டது; அவரது பிறப்பைக் குறித்துதான் இறைவாக்காகச் சொல்லப்பட்டது. அப்படிப் பார்க்கும்போது இயேசு எந்தளவுக்கு மற்ற எல்லாரையும்விட பெரியவர்; உயர்ந்தவர் என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ளலாம்.
இயேசுவின் பிறப்பைப் குறித்து பல இடங்களில் இறைவாக்கின் வழியாக முன்னறிவிக்கப்பட்டாலும், அதில் ஒருசில இடங்கள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கின்றன. எனவே நாம் அவற்றைக் குறித்து சிறிது ஆழமாகச் சிந்தித்துப் பார்த்து, இன்றைய இறைவார்த்தை நமக்குக்கூறும் உண்மை என்ன என்று சிந்தித்துப் பார்ப்போம்.
இயேசுவின் பிறப்பைப் குறித்து முன்னறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது தொடக்க நூல் 3:15. இப்பகுதியில் கடவுள், தன்னுடைய வார்த்தையைக் கடைபிடிக்காமல் விலக்கப்பட்ட மரத்தின் கனியை உண்ட ஆதிப் பெற்றோர்களான ஆதாமையும், ஏவாளையும், அதற்குக் காரணமாக இருந்த பாம்பையும் தண்டிக்கிறார். அப்படித் தண்டிக்கும்போது அவர் வாயிலிந்து வரக்கூடிய ஒரு இறைவாக்குதான் “உனக்கும் பெண்ணுக்கும், உன்வித்துக்கும், அவள் வித்துக்கும் பகையை உண்டாக்குவேன், அவள் வித்து உந்தலையை காயப்படுத்தும், நீ அதன் குதிங்காலைக் காயப்படுத்துவாய்” என்பதாகும். இப்பகுதி இயேசுவின் பிறப்பைப் பற்றி நேரடியாகச் சொல்லாவிட்டாலும், இயேசுவின் பிறப்பால் தீமைகள்/ பாவங்கள் வேரோடு அழிக்கப்படும் என்று சொல்லப்படுகின்றது.
இயேசுவின் பிறப்பைப் குறித்து முன்னறிவிக்கப்பட்ட பகுதியில் இரண்டாவது முக்கியமான பகுதி எசாயா புத்தகம் 7:14 (இன்றைய முதல் வாசகம்). இப்பகுதியில் எசாயா இறைவாக்கினர் ஆகாசு மன்னனிடம், கடவுளைப் பார்த்து அடையாளம் ஒன்றைக் கேள் என்று கேட்கச் சொல்கிறார். அதற்கு அவன் அடையாளம் கேட்பது என்பது கடவுளைச் சோதிப்பதற்குச் சமம் என்று நினைத்து, கேட்க மறுத்துவிடுகிறான். இறுதியில் கடவுளே அவனுக்கு ஓர் அடையாளத்தைத் தருகிறார். அதுதான், “கருவுற்றிருக்கும் இளம்பெண் ஓர் ஆண்மகவைப் பெற்றெடுப்பார். அக்குழந்தைக்கு அவள் இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவர்” என்பதாகும். இங்கே இயேசு யாரிடம் பிறப்பார் என்பது பற்றிச் சொல்லப்படுகிறது.
இயேசுவின் பிறப்பைக் குறித்து முன்னறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மூன்றாவது பகுதி மீக்கா புத்தகம் 5:2. அதில் “நீயோ எப்ராத்தா எனப்படும் பெத்லகேமே, யூதாவின் குடும்பங்களுள் மிகச் சிறியதாய் இருக்கின்றாய், ஆயினும் இஸ்ரயேலை என்சார்பாக ஆளப்போகிறவர் உன்னிடமிருந்தே தோன்றுவார்” என்று சொல்லப்படுகிறது. இதில் இயேசு எந்த இடத்தில் பிறப்பால் என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஆக, மேலே சொல்லப்பட்ட இந்த மூன்று இறைவாக்குப் பகுதிகளும் இயேசு என்பவர் யார்? அவர் எங்கே, யாரிடம் பிறப்பார், என்ன செய்யப்போகிறார்? என்பது முதற்கொண்டு எல்லாவற்றையும் மிகத் தெளிவாகச் சொல்கிறது.
கடவுள் பாவம் செய்த தன்னுடைய மக்கள் அப்படியே அழிந்துபோகட்டும் என்று விட்டுவிடவில்லை, மாறாக அவர்களுக்கு மீட்பை வழங்குவேன் என்று வாக்களிக்கின்றார். வாக்களித்தை நிறைவேற்றவும் செய்கின்றார். ஆதலால்தான் இன்று நாம் கொண்டாடும் கிறிஸ்து பிறப்பு முன்னறிவிப்புப் பெருவிழா கடவுள் வாக்குறுதி மாறாதவர் என்பதை நமக்கு மிகத் தெளிவாக எடுத்துரைகிறது (எபிரேயர் 13:8).
இன்றைக்கு மனிதர்களாகிய நாம் காலையில் ஒன்றைச் சொல்கிறோம். மாலையில் அதற்கு முற்றிலும் எதிராகப் வேறொன்றைப் பேசுகின்றோம். ஆனால், கடவுள் அப்படியல்ல. அவர் சொன்ன சொல்லை நிறைவேற்றுபவர், வாக்குறுதி மாறாதவர்.

Comments are closed.