இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக் கருத்துக்கள்

மகிழ்ச்சி நிறை மறையுண்மைகள்.

1. தேவமாதாவுக்கு கபிரியல் அதிதூதர் காட்சி அளித்து மங்கள வார்த்தை சொன்னதைத் தியானித்து,

மறைமாவட்ட அளவில் இன்று துவங்கும் மாமன்றத்தை தூய ஆவியானவர் முழுமையாக வழிநடத்திட வேண்டி இந்த முதல் 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.

2. தேவமாதா எலிசபெத்து அம்மாளை சந்தித்ததைத் தியானித்து,

இன்றைய திருப்பலி நற்செய்தி வாசகத்தில்
“அறுவடை மிகுதி; வேலையாள்களோ குறைவு. ஆகையால் தமது அறுவடைக்குத் தேவையான வேலையாள்களை அனுப்பும்படி அறுவடையின் உரிமையாளரிடம் மன்றாடுங்கள்.” என நமதாண்டவர் இயேசு கூறுகிறார்.

நமது திருச்சபைக்கு இறை அழைத்தல் பெருக வேண்டி இந்த இரண்டாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.

3. குழந்தை இயேசு பிறந்ததைத் தியானித்து,

இன்று திருச்சபையானது நற்செய்தியாளரான தூய லூக்காவின் விழாவைக் கொண்டாடி மகிழ்கின்றது. இவர்தான் மூன்றாம் நற்செய்தி அல்லது இரக்கத்தின் நற்செய்தி என்று அழைக்கப்படும் லூக்கா நற்செய்தி நூலையும், திருத்தூதர் பணிகள் நூலையும் எழுதியவர். புனித லூக்காவை திருச்சபைக்குத் தந்தருளின நம் இறைவனுக்கு நன்றியாக இந்த மூன்றாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.

4. குழந்தை இயேசுவை ஆலயத்தில் காணிக்கையாகக் கொடுத்ததைத் தியானித்து,

வரும் நாள்களில் திருவிழாக்கள் வர இருப்பதால் மக்கள் கூடும் இடங்களில் தொற்று நோய் பரவாமல் இருக்க மக்கள் விழிப்புடன் செயல்பட வேண்டி இந்த நான்காவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.

5. காணமற் போன குழந்தை இயேசுவைக் கண்டு பிடித்ததைத் தியானித்து,

இந்த வாரம் முழுவதும் நமது பேச்சிலும், செயலிலும் தூய ஆவியானவர் நம்மை நன்கு வழி நடத்திட தேவையான ஞானத்தைத் தந்தருள வேண்டி இந்த ஐந்தாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.

ஆமென்

Comments are closed.