ஆகஸ்ட் 21 : நற்செய்தி வாசகம்

மறைநூல் அறிஞரும் பரிசேயரும் சொல்வார்கள்; செயலில் காட்டமாட்டார்கள்.
✠ மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23: 1-12
அக்காலத்தில்
இயேசு மக்கள் கூட்டத்தையும் தம் சீடரையும் பார்த்துக் கூறியது: “மறைநூல் அறிஞரும் பரிசேயரும் மோசேயின் அதிகாரத்தைக் கொண்டிருக்கின்றனர். ஆகவே அவர்கள் என்னென்ன செய்யும்படி உங்களிடம் கூறுகிறார்களோ அவற்றையெல்லாம் கடைப்பிடித்து நடந்து வாருங்கள். ஆனால் அவர்கள் செய்வதுபோல நீங்கள் செய்யாதீர்கள். ஏனெனில் அவர்கள் சொல்வார்கள்; செயலில் காட்ட மாட்டார்கள். சுமத்தற்கரிய பளுவான சுமைகளைக் கட்டி மக்களின் தோளில் அவர்கள் வைக்கிறார்கள்; ஆனால் அவர்கள் தங்கள் விரலால் தொட்டு அசைக்கக்கூட முன்வர மாட்டார்கள். தாங்கள் செய்வதெல்லாம் மக்கள் பார்க்க வேண்டும் என்றே அவர்கள் செய்கிறார்கள்; தங்கள் மறைநூல் வாசகப் பட்டைகளை அகலமாக்குகிறார்கள்; அங்கியின் குஞ்சங்களைப் பெரிதாக்குகிறார்கள். விருந்துகளில் முதன்மையான இடங்களையும் தொழுகைக்கூடங்களில் முதன்மையான இருக்கைகளையும் விரும்புகின்றார்கள்; சந்தைவெளிகளில் மக்கள் தங்களுக்கு வணக்கம் செலுத்துவதையும் ரபி என அழைப்பதையும் விரும்புகிறார்கள்.
ஆனால் நீங்கள் ‘ரபி’ என அழைக்கப்பட வேண்டாம். ஏனெனில் உங்களுக்குப் போதகர் ஒருவரே. நீங்கள் யாவரும் சகோதரர், சகோதரிகள். இம்மண்ணுலகில் உள்ள எவரையும் தந்தை என நீங்கள் அழைக்க வேண்டாம். ஏனெனில் உங்கள் தந்தை ஒருவரே. அவர் விண்ணகத்தில் இருக்கிறார். நீங்கள் ஆசிரியர் எனவும் அழைக்கப்பட வேண்டாம். ஏனெனில் கிறிஸ்து ஒருவரே உங்கள் ஆசிரியர்.
உங்களுள் பெரியவர் உங்களுக்குத் தொண்டராக இருக்க வேண்டும். தம்மைத் தாமே உயர்த்துகிறவர் எவரும் தாழ்த்தப்பெறுவர். தம்மைத் தாமே தாழ்த்துகிறவர் எவரும் உயர்த்தப்பெறுவர்.”
ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு.
———————————————————
பொதுக்காலம் இருபதாம் வாரம் சனிக்கிழமை
I ரூத்து 2: 1-3, 8-11, 4: 13-17
II மத்தேயு 23: 1-12
சொன்னார்கள்; செய்தார்களா?
செயல்வீரர் லெனின்:
இரஷ்யத் தலைநகர் மாஸ்கோவில் இருந்த ஒரு முடிதிருத்தும் கடைக்கும் முன்பாக நீண்டதொரு வரிசை இருந்தது. அதற்கு இரண்டு காரணங்கள் உண்டு. ஒன்று அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை. இரண்டு, அந்த முடித்திருத்தும் கடையில், நன்றாக முடிதிருத்தம் செய்வார்கள். நீண்ட வரிசையில், தான் யாரென்று மக்களுக்குத் தெரிந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காகத் தன் முகத்தை ஒரு செய்தித்தாளால் மறைத்துக்கொண்டு, அப்போது இரஷ்யவின் அதிபதிராக இருந்த லெனின் நின்றார். சிறிது நேரத்திற்கு யாரும் அவரை அடையாளம் கண்டுகொள்ளவில்லை. இதனால் வரிசை சீராகச் சென்றது.
சிறிது நேரத்தில் லெனினுக்குப் பின்னால் இருந்த பெரியவர் ஒருவர், அவர் யார் என்று அடையாளம் கண்டு கொண்டார். இதனால் அவர், “ஒரு நாட்டின் அதிபர் எங்களோடு வரிசையில் நிற்பதா, எல்லாருக்கும் முன்பாகச் சென்று, முடிவெட்டிக்கொண்டு போகலாமே! உங்களுக்கு எவ்வளவு வேலை இருக்கும்?” என்றார். பெரியவர் இவ்வாறு பேசியதும் பக்கத்திலிருந்தவர்கள் லெனினைச் சூழ்ந்துகொண்டு, அவர் சொன்னதை வழிமொழிந்தார்கள்.
அப்பொழுது லெனின் அவர்களிடம், “இந்நாட்டின் அதிபரான எனக்குத்தான் வேலை இருக்கின்றது; உங்களுக்கு வேலை இல்லை என்பதுபோல் பேசுவது தவறு. அடுத்ததாக, பதவியில், படிப்பில், பொருளாதரத்தில் ஒருவர் பெரியவராக இருந்தாலும், வரிசையில் நின்றுதான் தனது தேவைகளை பூர்த்தி செய்துகொள்ள வேண்டும் என்று நாம் முடிவெடுத்திருக்கின்றோம். அப்படியிருக்கையில் அந்த முடிவை நானே மீறினால் அது சரியாக இருக்குமா? அதனால்தான் நான் வரிசையில் நின்று முடிவெட்ட இருக்கின்றேன்” என்றார். இதைக் கேட்டு அங்கிருந்த யாவரும் வியந்து போயினர்.
எல்லாருக்கும் சமநீதி என்றொரு முடிவெடுத்து, அதற்கேற்றாற்போல் செயல்பட்ட லெனின் உண்மையில் ஒரு செயல்வீரர்தான். இன்றைய இறைவார்த்தை நாம் சொல்வீரர்களாக, செயல்வீரர்களாக இருக்கவேண்டும் என்ற செய்தியைத் தருகின்றது. அது குறித்து நாம் சிந்திப்போம்.
திருவிவிலியப் பின்னணி:
இயேசுவின் காலத்தில் வாழ்ந்த மறைநூல் அறிஞர்களும் பரிசேயர்களும் சொல்வது ஒன்றும், செய்வது ஒன்றுமாய் இருந்தார்கள். இவ்வாறு அவர்கள் முரண்பாட்டு மூட்டைகளாக இருந்தார்கள். எனவேதான் இயேசு மக்களிடம், அவர்கள் சொல்வது போன்று செய்யுங்கள்; செய்வது போன்று செய்யாதீர்கள் என்கிறார்.
இதற்கு முற்றிலும் மாறாக, ஆண்டவரின் கட்டளைப்படி நடந்த ஒருவரைக் குறித்து இன்றைய முதல்வாசகம் கூறுகின்றது. அவர் வேறு யாருமல்லர், போவாசுதான். எலிமலேக்கின் உறவினரான போவாசு, தன்னுடைய வயிலில் சிந்திய கதிர்களைப் பொறுக்க வரும் மோவாபு நாட்டைச் சார்ந்த ரூத்தைக் கருணையோடு நோக்குகின்றார்; பின்னர் அவரை மணந்து கொள்கின்றார். வயலில் சிந்திய கதிர்களைப் பொறுக்காமல் அவற்றை எளியவருக்கும் அந்நியருக்கும் விட வேண்டும் என்பது ஆண்டவருடைய கட்டளை (லேவி 23: 22). போவாசு தன் வயலில் சிந்திய கதிர்களை ரூத்து போன்றவர்கள் பொறுக்கவிடுவது அவர் ஆண்டவரிடம் கட்டளையைக் கடைப்பிடித்து வாழ்ந்தார் என்பதற்குச் சான்றாக இருக்கின்றது.
ஆம், நாம் பரிசேயர்கள் மற்றும் மறைநூல் அறிஞர்களைப் போன்று சொல்வீரர்களாக இல்லாமல், போவாசைப் போன்று செயல்வீரர்களாக இருப்போம்.
சிந்தனைக்கு:
 இயேசு சொல்லிலும் செயலிலும் வல்ல இறைவாக்கினராகத் திகழ்ந்தார் (லூக் 24: 19).
 தந்தையின் திருவுளத்தின்படி செயல்படுபவரே விண்ணரசுக்குள் செல்வர் (மத் 7: 21)
 நாம் சொல்வீரர்களாக அல்லது செயல்வீரர்களாக? சிந்திப்போம்.
இறைவாக்கு:
‘ஆண்டவரின் நியமங்களுகேற்பச் செயல்படுவோர் அவற்றால் வாழ்வு பெறுவர்’ (லேவி 18: 5) என்கிறது இறைவார்த்தை. ஆகையால், நாம் ஆண்டவரின் வார்த்தையின் படி செயல்பட்டு, இறையருளை நிறைவாகப் பெறுவோம்.

Comments are closed.