நம் கவலைகளை ஆண்டவரிடம் பகிர்ந்துகொள்வோம்

வாழ்வில் எதிர்கொள்ளும் துயரச் சூழல்கள் குறித்த கவலைகளிலிருந்து வெளிவருவதற்கு, உயிருள்ள உணவாகிய இயேசுவிடம் மன்றாடுவோம் என்று, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், மே 17, இச்செவ்வாயன்று தன் டுவிட்டர் வலைப்பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள குறுஞ்செய்தியில் கூறியுள்ளார்.

நம் கவலைகளிலிருந்து நம்மைக் குணமாக்குவதற்கு, உயிருள்ள உணவாகிய இயேசுவை அனுமதிப்போம், கவலைகளை அவரிடம் பகிர்ந்துகொள்ள அவர் நம் இதயங்களைத் திறப்பாராக, இறுக்கமான நிலையிலிருந்து நம்மைக் குணமாக்குவாராக, அவர் நம்மை இட்டுச்செல்ல விரும்பும் இடங்களுக்கு அவரைப் பின்செல்ல நம்மைத் தூண்டுவாராக என்ற சொற்கள், திருத்தந்தையின் டுவிட்டர் செய்தியில் இடம்பெற்றிருந்தன.

Comments are closed.