மே 14 : நற்செய்தி வாசகம்

நீங்கள் என்னைத் தேர்ந்து கொள்ளவில்லை; நான்தான் உங்களைத் தேர்ந்துகொண்டேன்.
✠ யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 9-17
அக்காலத்தில்
இயேசு தம் சீடரை நோக்கிக் கூறியது: “என் தந்தை என்மீது அன்பு கொண்டுள்ளது போல நானும் உங்கள்மீது அன்பு கொண்டுள்ளேன். என் அன்பில் நிலைத்திருங்கள். நான் என் தந்தையின் கட்டளைகளைக் கடைப்பிடித்து அவரது அன்பில் நிலைத்திருப்பது போல நீங்களும் என் கட்டளைகளைக் கடைப்பிடித்தால் என் அன்பில் நிலைத்திருப்பீர்கள். என் மகிழ்ச்சி உங்களுள் இருக்கவும் உங்கள் மகிழ்ச்சி நிறைவு பெறவுமே இவற்றை உங்களிடம் சொன்னேன்.
நான் உங்களிடம் அன்பு கொண்டிருப்பது போல நீங்களும் ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்புகொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதே என் கட்டளை. தம் நண்பர்களுக்காக உயிரைக் கொடுப்பதை விடச் சிறந்த அன்பு யாரிடமும் இல்லை. நான் கட்டளை இடுவதையெல்லாம் நீங்கள் செய்தால் நீங்கள் என் நண்பர்களாய் இருப்பீர்கள்.
இனி நான் உங்களைப் பணியாளர் என்று சொல்ல மாட்டேன். ஏனெனில் தம் தலைவர் செய்வது இன்னது என்று பணியாளருக்குத் தெரியாது. உங்களை நான் நண்பர்கள் என்றேன்; ஏனெனில் என் தந்தையிடமிருந்து நான் கேட்டவை அனைத்தையும் உங்களுக்கு அறிவித்தேன்.
நீங்கள் என்னைத் தேர்ந்து கொள்ளவில்லை; நான்தான் உங்களைத் தேர்ந்துகொண்டேன். நீங்கள் கனி தரவும், நீங்கள் தரும் கனி நிலைத்திருக்கவும் உங்களை ஏற்படுத்தினேன். ஆகவே நீங்கள் என் பெயரால் தந்தையிடம் கேட்பதையெல்லாம் அவர் உங்களுக்குக் கொடுப்பார்.
நீங்கள் ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்புகொள்ள வேண்டும் என்பதே என் கட்டளை.”
ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு.
————————————————-
மறையுரைச் சிந்தனை (மே 14) – தூய மத்தியாஸ் திருவிழா
திருச்சபையானது இன்று திருத்தூதரும் மறைசாட்சியுமான தூய மத்தியாசின் விழாவைக் கொண்டாடி மகிழ்கின்றது.
இயேசுவின் பன்னிரு சீடர்களில் ஒருவனும், அவரைக் காட்டிக் கொடுத்தவனுமான யூதாஸ் இஸ்காரியோத்து ‘ஒரு பாவமும் அறியாத இயேசுவைக் காட்டிக் கொடுத்துவிட்டேனே’ என்று தற்கொலை செய்துகொள்கிறபோது திருத்தூதர்கள் குழுவில் ஒரு இடமானது காலியாக இருக்கின்றது. எனவே 120 சீடர்கள் ஒன்றாகக் குழுமியிருந்த நேரத்தில், பேதுரு அவர்களுக்கு முன்பாக எழுந்து நின்று, “ஆண்டவர் இயேசுயின் உயிர்த்தெழுதலுக்குச் சாட்சியாக விளங்க, அவர் நம்மிடையே செயல்பட்ட காலத்தில் நம்மோடு இருந்த ஒருவரைச் சேர்த்துக்கொள்ள நாம் கூடி வரவேண்டிய தேவையாயிற்று. யோவான் திருமுழுக்குக் கொடுத்துவந்த காலம் முதல் ஆண்டவர் இயேசு நம்மிடமிருந்து விண்ணேற்றம் அடைந்த நாள்வரை அவர் நம்மோடு இருந்திருக்க வேண்டும்” என்று யார் திருத்தூதராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற காரணத்தை முன்மொழிகிறார்.
உடனே பேதுரு சொன்ன தகுதிகளுடன் இருவரது பெயர்கள் முன்மொழியப்படுகின்றது. அவர்கள் இருவரில் ஒருவர் யோசேப்பு எனப்படும் பர்சபா. மற்றொருவர் மத்தியாஸ். பின்னர் அவர்கள் இருவரது பெயர்களும் சீட்டுக் குலுக்கிப் போடப்படுகின்றன. இறுதியாக சீட்டு மத்தியாசின் பெயருக்கு விழுகிறது. அவர் பதினோரு திருத்தூதர்கள் அடங்கிய குழுவில் சேர்த்துக்கொள்ளப்படுகின்றார்.
நற்செய்தியில் ஆண்டவர் இயேசு கூறும், “நீங்கள் என்னைத் தேர்ந்துகொள்ளவில்லை, நான்தான் உங்களைத் தேர்ந்துகொண்டேன்’ என்ற இறைவார்த்தையானது இப்படியாக இங்கே நிறைவேறுகிறது.
தூய மத்தியாசைப் பற்றி நாம் அறிய முற்படும்போது, அவரைப் பற்றிய குறிப்புகள் திருத்தூதர் பணிகள் நூல் முதல் அதிகாரத்தை தவிர, வேறு எங்கும் காணக் கிடைக்கவில்லை. ஆனால் திருச்சபையால் அங்கீகரிக்கப்படாத தூய அந்திரேயா எழுதிய மத்தியாசின் பணிகள் நூலில் இவர் காட்டு மிராண்டிகளுக்கு மத்தியில் நற்செய்தி அறிவித்ததாகவும், அப்போது அவரது கண் பறிக்கப்பட்டதாகவும், அந்திரேயா சென்றுதான் அவரைக் காப்பற்றியதாகவும் அவரைப் பற்றிய குறிப்புகள் உண்டு.
மேலும் இவரது இறப்பைப் பற்றியும் பல்வேறு கருத்துகள் நிலவி வருகின்றன. இவர் பாலஸ்தீனா, சிரியா, அர்மேனியா போன்ற பகுதிகளில் நற்செய்தி அறிவிக்கும்போது சிலுவையில் அறைந்துகொள்ளப்பட்டார் என்றும், கல்லால் எறிந்து கொல்லப்பட்டார் என்றும் செய்திகள் நிலவுகின்றன. எப்படி இருந்தாலும் அவர் இயேசுவுக்காக, அவர்மீது கொண்ட அன்பிற்காக தன்னுடைய உயிரையே தியாக பலியாகத் தந்தார் என்பது மட்டும் உண்மை. மத்தியாஸ் அதிகமான தவ மற்றும் ஒறுத்தல் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டார் என்றும் சொல்லப்படுகின்றது
இவரது விழாவைக் கொண்டாடும் இந்த நாளில், இன்றைய நாள் இறைவார்த்தை நமக்கு என்ன செய்தியைத் தருகிறது என்று சிந்தித்துப் பார்ப்போம். யோவான் எழுதிய நற்செய்தி நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இன்றைய நற்செய்தி வாசகத்தில் ஆண்டவர் இயேசு, “நான் என் தந்தையின் கட்டளையைக் கடைப்பிடித்து, அவரது அன்பில் நிலைத்திருப்பதுபோல, நீங்களும் என் கட்டளைகளைக் கடைபிடித்தால், என் அன்பில் நிலைத்திருப்பீர்கள்.. நீங்கள் ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்புகொண்டிருக்கவேண்டும் என்பதே என் கட்டளை… தன் நண்பர்களுக்காக உயிரைக் கொடுப்பதை விடச் சிறந்த அன்பு யாரிடமும் இல்லை” என்கிறார்.

Comments are closed.