இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக் கருத்துக்கள்

மகிழ்ச்சி நிறை மறையுண்மைகள்.
1. தேவமாதாவுக்கு கபிரியல் அதிதூதர் காட்சி அளித்து மங்கள வார்த்தை சொன்னதைத் தியானித்து,
இன்றைய முதல் வாசகம் எடுக்கப்பட்ட திருத்தூதர் பணிகள் நூலில், “ஸ்தேவானின் ஞானத்தையும் தூய ஆவி வாயிலாக அவர் பேசிய வார்த்தைகளையும் எதிர்த்து நிற்க அவர்களால் இயலவில்லை.” என வாசிக்கின்றோம்.
நாம் அனைவரும் தூய ஆவியானவரிடம் ஞானத்தைக் கேட்போம். தகுந்த நேரங்களில் பிறரோடு நாம் ஞானத்தோடு சிந்திக்க, பேச, செயல்பட வேண்டி இந்த முதல் 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
2. தேவமாதா எலிசபெத்து அம்மாளை சந்தித்ததைத் தியானித்து,
இன்றைய திருப்பலி நற்செய்தி வாசகத்தில், “அழிந்து போகும் உணவுக்காக உழைக்க வேண்டாம். நிலைவாழ்வு தரும் அழியாத உணவுக்காகவே உழையுங்கள். அவ்வுணவை மானிட மகன் உங்களுக்குக் கொடுப்பார்.” என நமதாண்டவர் இயேசு கூறுகிறார்.
நமது அன்றாட வாழ்வானது உலக காரியங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்காமல் நிலை வாழ்வுக்குரிய காரியங்களுக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் அளிக்க இந்த இரண்டாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
3. குழந்தை இயேசு பிறந்ததைத் தியானித்து,
இந்த புதிய வாரம் முழுவதும் நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் அனைத்தையும் திறம்பட செய்யவும், குறித்த காலத்துக்கு முன்னமே நமது வேலைகளை வெற்றிகரமாக முடிக்கவும், தூய ஆவியின் துணை வேண்டி இந்த மூன்றாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
4. குழந்தை இயேசுவை ஆலயத்தில் காணிக்கையாகக் கொடுத்ததைத் தியானித்து,
இந்த கோடை காலத்தில் கடுமையான வெயிலில் திறந்த வெளியில் பணிபுரிவோர் குறிப்பாக கட்டிட வேலை செய்வோர், சாலை பணியாளர்கள், விவசாயிகள் மற்றும் கடின வேலை புரிபவர்கள் அனைவருக்காகவும் செபிப்போம். அவர்கள் அனைவரின் நல் ஆரோக்கியத்துக்காக இந்த நான்காவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
5. காணமற் போன குழந்தை இயேசுவைக் கண்டு பிடித்ததைத் தியானித்து,
தங்கள் குடும்பத்தினரால் மறக்கப்பட்டு பல ஆண்டுகளாக, வேண்டுதல்களுக்காக ஏங்கிக் கொண்டிருக்கும் அனைத்து உத்தரிய ஸ்தலத்தில் இருக்கும் ஆன்மாக்களும், இறைவனின் மோட்ச பாக்கியத்தை விரைவில் அடைய வேண்டி இந்த ஐந்தாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
ஆமென்.

Comments are closed.