இறை மக்கள் குடும்பமாக தங்கள் இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக் கருத்துக்கள்

ஒளி நிறை மறையுண்மைகள்.
1. இயேசு யோர்தான் ஆற்றங்கரையில் திருமுழுக்குப் பெற்றதைத் தியானித்து,
“என் ஆண்டவரே, நீர் மட்டுமே எங்கள் மன்னர். ஆதரவற்றவளும் உம்மைத் தவிர வேறு துணையற்றவளுமாகிய எனக்கு உதவி செய்யும்; ஏனெனில், நான் என் உயிரைப் பணயம் வைத்துள்ளேன்.” என எஸ்தர் அரசி கூறியதை இன்றைய முதல் வாசகத்தில் வாசிக்கின்றோம்.
நமது இக்கட்டான கால கட்டங்களில், நமது இறைவன் நமக்கு துணை நின்று நம்மைக் காத்திட வேண்டி இந்த முதல் 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
2. இயேசு கானாவூர் திருமணத்தில் தண்ணீரைத் திராட்சை இரசமாக மாற்றியதைத் தியானித்து,
இன்றைய திருப்பலி பதிலுரைப் பாடல் பல்லவியானது எடுக்கப்பட்ட திருப்பாடல் 138-3-ல் “ஆண்டவரே, நான் மன்றாடிய நாளில் எனக்குச் செவிசாய்த்தீர்.” என திருப்பாடல் ஆசிரியர் கூறுவதை வாசித்தோம்.
சென்ற ஆண்டில் கொரோனா வேகமாக பரவிய காலக்கட்டத்தில், நாம் மன்றாடிய நாள்களில் நமக்கு செவி சாய்த்த இறைவனுக்கு நன்றியாக இந்த இரண்டாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
3. இயேசு இறையாட்சி அறிவித்ததைத் தியானித்து
இன்றைய திருப்பலி நற்செய்தி வாசகத்தில், “கேளுங்கள், உங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்; தேடுங்கள், நீங்கள் கண்டடைவீர்கள்; தட்டுங்கள், உங்களுக்குத் திறக்கப்படும். ஏனெனில், கேட்போர் எல்லாரும் பெற்றுக் கொள்கின்றனர்; தேடுவோர் கண்டடைகின்றனர்; தட்டுவோருக்குத் திறக்கப்படும்.” என நாமத்தாண்டவர் இயேசு கூறுகிறார்.
கேட்பதும், தேடுவதும், தட்டுவதும் தளரா விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் இருந்தால், நமது வேண்டுதல்கள் அனைத்தும் நிச்சயம் கேட்கப்படும் என்பது திண்ணம். இதை நாம் முழுவதுமாக உணர்ந்து கொள்ள இந்த மூன்றாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
4. இயேசு தாபோர் மலையில் உருமாற்றம் அடைந்ததைத் தியானித்து,
இன்றைய திருப்பலி நற்செய்தி வாசகத்தில், “பிறர் உங்களுக்குச் செய்யவேண்டும் என விரும்புகிறவற்றை எல்லாம் நீங்களும் அவர்களுக்குச் செய்யுங்கள். இறைவாக்குகளும் திருச்சட்டமும் கூறுவது இதுவே.” என நாமத்தாண்டவர் இயேசு கூறுகிறார்.
ஆண்டவர் கூறிய இந்த பொன் விதியை நாம் அனைவரும் வாழ்வில் பின்பற்றினால், இந்த உலகில் பாவங்கள் அனைத்தும் மறைந்து விடும். இதை நாம் முழுவதுமாக உணர்ந்து, பிறரிடம் தூய அன்பைப் பொழிய இந்த நான்காவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
5. இயேசு இராவுணவின் போது நற்கருணையை ஏற்படுத்தியதைத் தியானித்து,
தாம் சார்ந்திருந்த துறவற சபைக்காக பிச்சை எடுப்பதிலேயே 26 ஆண்டுகள் கழித்த, இன்றைய புனிதர் அருளாளர் செபாஸ்டியன் டி அபரிஸியோ, தான் அலைந்து திரிந்த இடங்களில் எல்லாம் ஒரு கையில் ஜெப மாலையுடன் சென்றதைக் கண்ட மெக்ஸிகோவாசிகள், “துறவி என்றால் இவர்போன்றே இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் போகுமிடமெல்லாம் தேவதூதர்கள் பின்செல்கிறார்கள்” என்றும் கூறினர்.
துறவறத்திற்கு முன் மாதிரியாகத் திகழ்ந்த இன்றைய புனிதரைப் போன்று துறவறத்தார் திகழ இந்த ஐந்தாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.

Comments are closed.