நற்செய்திக்கு வாழ்வால் விளக்கம் சொல்பவர்களாக மாறுவோம்

இறைத்தந்தை, கிறிஸ்து இயேசுவில் நமக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கின்ற நற்செய்தியை, ஒவ்வொருவரும் அவரவர் பாணியில், ஒவ்வொரு…

நவம்பர் 11 : திங்கட்கிழமை. நற்செய்தி வாசகம்.

நான் மனம் மாறிவிட்டேன் என்று சொல்வாரானால் அவரை மன்னித்துவிடுங்கள். லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17:…