நற்செய்தி வாசக மறையுரை நவம்பர் 06

பொதுக்காலம் முப்பத்து ஒன்றாம் வாரம்
செவ்வாய்க்கிழமை
லூக்கா 14: 15-24

நம்முடைய வாழ்வில் கடவுளுக்கு முன்னுரிமை வந்து வாழலாமே!

நிகழ்வு

பெருநகர் ஒன்றில் தொழிலதிபர் ஒருவர் இருந்தார். அவர் கடவுளை மறந்து, தன்னுடைய மனைவி, பிள்ளைகளை மறந்து எப்போதும் வேலை வேலையென்று பரபரப்பாக இருந்தார். அவருடைய மனைவி அவரிடம், “கொஞ்ச நேரமாவது கடவுளுக்கும் குடும்பத்துக்கும் ஒதுக்கலாமே….?” என்று சொல்லும்போதெல்லாம், “அவற்றிற்கெல்லாம் எனக்கு எங்கே நேரமிருக்கின்றது!” என்று சொல்லி அவர் தன்னுடைய மனைவியின் பேச்சைத் தட்டிக்கழித்து வந்தார். இன்னொரு பக்கம் அவர் தன்னுடைய நண்பர்களோடு சேர்ந்து இரவுவிடுதிக்குச் சென்று கூத்தடிப்பதும் கும்மாளமடிப்பதுமாக இருந்தார்.

நாள்கள் மெல்ல நகர்ந்தன. திடீரென்று ஒருநாள் அவர் உடல்நலமின்றி படுக்கையில் விழுந்தார். மருத்துவர் ஒருவர் வந்து அவரைச் சோதித்துப் பார்த்தபோதுதான் தெரிந்தது, அவர்க்கு புற்றுநோய் இருக்கின்றது என்று. அவர் அதிர்ந்துபோனார். அப்பொழுது அவர் இறைவனிடம் மன்றாடத் தொடங்கினார். “இறைவா! இத்தனை நாள்களும் நான் உம்மை மறந்து, என்னுடைய மனம்போன போக்கில் சென்றுவிட்டேன். நீர் மட்டும் என்னுடைய வாழ்நாளை இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டிக்கொடுத்தால், நான் உம்முடைய வழியில் நடந்து, உமக்குகந்த மகனாக வாழ்வேன்” என்றார். இறைவனும் அவர்மீது இரக்கம்கொண்டு, அவருடைய வாழ்நாளைக் கூட்டிக்கொடுத்தார்.

இதற்குப் பின்பு அவர் கோயில் வழிபாடுகளில் தவறாது கலந்துகொண்டார்; தன்னுடைய குடும்பத்தோடு அதிகமான நேரம் ஒதுக்கினார். இதுமட்டுமல்லாமல், தவறான வழியில் சென்றுகொண்டிருந்த தன்னுடைய நண்பர்கட்கும் உண்மையை எடுத்துச் சொல்லி, அவர்களையும் கோயிலுக்கு அழைத்து வந்தார். இதனால் அந்தத் தொழிலதிபருடைய குடும்பம் மட்டுமல்லாமல், அவர்க்கு நன்கு அறிமுகமான எல்லாரும் மகிழ்ச்சியடைந்தார்கள்.

Comments are closed.